// Werking fokkersverenigingen: Enkele cijfers

De Vlaamse overheid volgt de werking op van 23 fokkersverenigingen die ze heeft erkend voor het bijhouden van het stamboek van 27 paarden- of ezelrassen. Jaarlijks moeten ze over hun activiteiten rapporteren. De Vlaamse overheid verzamelt deze informatie sinds 2005.
Enkele interessante resultaten:

Door de Vlaamse overheid zijn er 23 fokkersverenigingen erkend voor het bijhouden van één of meer stamboeken. Dat aantal blijft constant sinds 2009.
» Klik hier voor de contactgegevens van de erkende stamboeken in Vlaanderen.


Het aantal rassen waarvoor die verenigingen het stamboek bijhouden, evolueerde in de periode 2005 – 2009 van 18 naar 27.

Het ledenaantal bereikte een piek van 17.995 in 2010. Sindsdien is dat aantal elk jaar gedaald, van 15.419 in 2011 naar 15.152 in 2012, van 13.912 in 2013 en uiteindelijk naar 13.570 in 2014.
In 2005 schreven de 14 toen erkende verenigingen samen 7.607 veulens in. Mede door de identificatieplicht steeg dat aantal door de jaren aanzienlijk. In 2009 namen de inmiddels 22 erkende verenigingen 10.610 veulens op in hun stamboek. Vanaf 2010 trad er een gestage daling op, van 8.429 in 2010 naar 8.334 in 2011, naar 7.835 in 2012, en naar 7.129 in 2013. Voor het eerst sinds 2010 was er in 2014 een lichte stijging van het aantal geregistreerde veulens (7.361). Die stijging is vooral genoteerd bij de rijpaarden en de arabische paarden. Dit wijst erop dat de fokkerij zich vooral richt op de meer waardevolle, economisch interessante, rassen.

Hengsten kunnen pas ingezet worden voor opbenbare dekdienst, hetzij via inseminatie, hetzij via natuurlijke dekking, als ze goedgekeurd werden door een erkende vereniging. Bij de meeste verenigingen gebeurt die goedkeuring tijdens de hengstenkeuring. In 2012 waren er bij de 22 verenigingen 1.170 hengsten goedgekeurd. Dat betekent dat er per goedgekeurde hengst gemiddeld 6,7 veulens in het stamboek werden ingeschreven. Door de jaren heen blijft dat aantal vrij constant tussen 6 en 7.

In 2012 organiseerden de stamboeken 115 prijskampen of wedstrijden waaraan gemiddeld 39 paarden deelnamen. Ten opzichte van 2010 betekent dit een afname met 9 wedstrijden waaraan gemiddeld 3 paarden minder deelnamen.


Laatste aanpassing: 01/06/2015 11:19:52 - Bannerfoto © Drik Caremans - Hippofoto