// Milieuvergunningen

Werking

Ter uitvoering van het ‘milieuvergunningendecreet’ heeft de overheid een lijst opgemaakt van zogenaamde ‘hinderlijke activiteiten’. Het stallen van paardachtigen, trailers en vrachtwagens, de opslag van mest en de winning van grondwater komen hier bijvoorbeeld in voor.
Indien u een hinderlijke activiteit wil gaan uitvoeren moet u bij uw gemeente langsgaan om hiervoor een milieuvergunning aan te vragen. Er bestaan drie types van milieuvergunningen: klasse 1, klasse 2 en klasse 3. Voor zeer milieubelastende activiteiten zal u een milieuvergunning klasse 1 moeten aanvragen. Voor minder belastende zaken volstaat een klasse 3-vergunning.
Voordat u een milieuvergunning aanvraagt, kan u best voorafgaandelijk overleg plegen met de bevoegde administratie en/of schepen van uw gemeente.

Een milieuvergunning is enkel geldig als, indien vereist, ook de nodige bouwvergunningen verkregen zijn (en visa versa).
» Klik hier voor meer informatie over de regelgeving rond bouwvergunningen en ruimtelijke ordening.
» Klik hier voor meer informatie over bouwvergunnigen in landbouwzone.

De milieuvergunning staat volledig los van het mestdecreet. Indien u mestbankaangifteplichtig bent, moet u ook de bemestingsnormen van dit decreet respecteren (bv. aankoop van nutriëntenemissierechten).
» Klik hier voor meer info over het mestdecreet.
 

Stallen van paarden

In tegenstelling tot de mestbankaangifte is de  milieuvergunning afhankelijk van het aantal paarden dat u kan stallen (standplaatsen), niet van het aantal paarden dat u op uw gronden heeft staan.
Voor het stallen van paarden heeft u niet altijd een milieuvergunning nodig. U moet pas over een vergunning beschikken als u een welbepaald aantal paarden stalt. Dat aantal is afhankelijk van de zone waarin u gelegen bent (landbouwzone, woonzone,…). In woonzone heeft u bijvoorbeeld voor minder dan 5 stalplaatsen geen milieuvergunning nodig. In landelijk woongebied mag u tot 9, en in landbouwzone tot 19, paarden stallen zonder milieuvergunning.
 

Lesgeven, evenementen, maneges, africhting,...

Wie wil lesgeven zal, ongeacht het aantal paarden dat hij of zij houdt, een milieuvergunning klasse 2 moeten aanvragen. Iedere rijschool, manege, inrichting voor verhuur en africhting van paarden, en zelfs elk tornooi (voor ruiter-, draf-, ren- en mensport) moet beschikken over een milieuvergunning klasse 2. 
 

Brochure

Hieronder kan u een uitgebreide brochure downloaden over milieuvergunningen voor paardenhouders. Zowel het stallen van paarden, als het opslaan van mest, het uitbaten van maneges en het inrichten van tornooien komt onder andere aan bod.
 
Gids paardenhouderij: Milieuvergunningen | Brochure VLM (2009)  Download

Wil u deze uitgave graag gratis in de bus krijgen? » Klik dan hier om een exemplaar te bestellen.Laatste aanpassing: 18/09/2017 08:24:29 - Bannerfoto © Galop.be