Met dank aan onze partners

// Pacht en huur

De Pachtwet, opgesteld in 1958, zorgde ervoor dat landbouwers meer rechten kregen met betrekking tot de agrarische gronden (incl. gebouwen, accommodatie,…) die ze bewerkten, maar niet in hun eigendom waren. Als landbouwer kan men sindsdien gronden 'pachten' in plaats van huren. Gezien de maximale pachtprijzen laag liggen en wettelijk vastgelegd zijn houdt dit voor de pachter een aanzienlijk financieel voordeel in. Daarnaast kan een grondeigenaar een pachter niet zomaar opzeggen en heeft de pachter meestal een voorkooprecht als de eigenaar de gronden (incl. gebouwen, accommodatie,…) wil verkopen.

Voor het houden en zelfs het fokken van rijpaarden kan u momenteel geen gebruik maken van de pachtwet. Dit betekent dat u uw gronden zal moeten huren. Voor het houden van trekpaarden bestaan er wel mogelijkheden.

Omdat de pachtwet de rechten van de grondeigenaar sterk inperkt, kiezen velen van hen ervoor om hun gronden te verhuren aan paardenhouders. In dat geval bepalen zij immers zelf de duurtijd van de overeenkomst, zijn de partijen vrij de huurprijs overeen te komen en behoudt de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen.

Op deze pagina vindt u een uitgebreid dossier rond de pachtwet voor paardenhouderijen. Opgelet: Dit is een zeer juridisch dossier en vergt enige voorkennis. Neem daarom gerust contact met ons op om uw concrete vragen te bespreken.
» Klik hier om contact met ons op te nemen.

Daarnaast ontdekt u hier een overzicht van de actuele pachtprijscoëfficiënten  en enkele voorbeeldovereenkomsten om gronden en/of stalling en weiland te verhuren aan, of gratis in gebruik te stellen van, paardenhouderijen. Deze modelcontracten maken dat de pachtwet niet van toepassing is. 

Over dit thema
Hieronder vindt u dossiers, brochures, presentaties,... rond dit onderwerp. Bent u op zoek naar nieuws, FAQ's of regelgeving? Klik dan op de iconen hiernaast.

// Juridisch
De (niet-)toepasselijkheid van de pachtwet voor paardenhouderijen
Digitaal dossier met een uitgebreide analyse omtrent de pachtwet in de paardenhouderij » Lees verder

// Modelcontracten
Modelovereenkomsten voor huur en gratis gebruik (pachtwet niet van toepassing)
Drie modelcontracten voor het verhuren of gratis ter beschikking stellen van gronden en/of stal en weiland voor gebruik in een paardenhouderij » Lees verder

// Pachtprijzen
Actuele pachtprijzen voor gronden en gebouwen
Berekeningsmethode voor de maximale pachtprijs voor gronden en gebouwen en overzicht van de meest recente pachtprijscoëfficiënten » Lees verder


Nieuws

21-12-2016
Nieuwe pachtprijzen voor gronden en gebouwen
Op 13 december 2016 werden nieuwe pachtprijscoëfficiënten voor de berekening van de pachtprijs voor gronden ...
» Lees verder

01-12-2014
Vijf jaar Vlaams Paardenloket: Een overzicht
Wil u in detail ontdekken wat het loket sinds 2009 realiseerde? Bekijk dan deze video.
» Lees verder

08-09-2009
De (niet-)toepasselijkheid van de pachtwet voor de paardenhouderij
Landbouw kan niet zonder grond. Van oudsher zijn het gebruik van grond en de rechten daaromtrent van essentieel belang voor de agrarische sector. De pachtwet beoogt de bedrijfszekerheid van de landbouwbedrijven te vrijwaren. Ter verduidelijking van de invloed van de pachtwet op de paardenhouderij publiceert het Vlaams Paardenloket een analyse door
» Lees verder

Toon meer nieuws

Gerelateerde vragen (FAQ)


Laatste aanpassing: 21/12/2016 10:42:22 - Bannerfoto © Roxama