// Ondersteuning van hippische ondernemers gericht op buitenlandse markten (FIT)

VLAIO/FIT (Flanders Investment and Trade) is de Vlaamse overheidsinstelling bevoegd voor het bevorderen van de export en voor het aantrekken van buitenlandse investeringen.

De structuur van FIT is drieledig:
  • De hoofdzetel te Brussel: Hier zijn de core business diensten (internationale handel, investeren, marketing…) en de ondersteunende diensten (financiën, informatica, personeel…) gevestigd.
  • Het binnenlands netwerk: Dit bestaat uit 5 provinciale kantoren die fungeren als een eerste aanspreekpunt voor exporterende bedrijven.
  • Het buitenlands netwerk : 67 eigen kantoren wereldwijd met een economische vertegenwoordiging bestaande uit een Vlaams economisch vertegenwoordiger en een aantal lokale medewerkers.

Flanders Investment and Trade kan ondernemers in de hippische sector die mikken op de buitenlandse markten op verschillende manieren ondersteunen. In dit online dossier ontdekt u de mogelijkheden.Laatste aanpassing: 03/01/2014 14:17:45 - Bannerfoto © Flanders Investment and Trade