// Brexit

De Brexit komt steeds dichterbij. Ook voor de paardensector kan deze grote gevolgen hebben. In volgende twee berichten kan u de onderhandelingen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk volgen. Elk nieuws dat wij omtrent de Brexit ontvangen, zullen wij hier plaatsen. 

 

Veel paarden komen vanuit UK via Calais naar België. In Calais is reeds een GIP voorzien.

 

 

Daar een no-deal brexit op 12 april niet van de baan is (tenzij er nog een deal of verder uitstel volgt), hopen we dat u zich op dat slechtste scenario zo goed mogelijk heeft kunnen voorbereiden. 

 

De brexit helpdesk van FIT blijft ter beschikking om u daarbij te helpen via brexit@fitagency.be.

Tevens vindt u heel wat praktische info via deze link. 

 

Aarzel niet om contact op te nemen met de FIT brexit helpdesk

 

Mededeling van het FAVV van 8.2.2018

 

Het Agentschap is zich ten volle bewust van de moeilijkheden waarmee de operatoren kunnen worden geconfronteerd in het kader van de Brexit.

 

Er bestaat al een rubriek over de Brexit op onze algemene website.

www.favv.be/professionelen/invoer/brexit/

 

We hebben echter besloten om een specifieke website te creëren om een beter antwoord te kunnen bieden op de vragen van bedrijven die actief zijn in de voedselketen in de ruime zin van het woord.

 

Deze nieuwe website van het FAVV zal midden februari online gaan en zal regelmatig worden geüpdatet in functie van de laatste ontwikkelingen. Op deze website kunnen operatoren een antwoord vinden op tal van vragen. Deze toegang tot informatie zal sterk de voorkeur genieten.

 

 

Voor informatie over de brexit kan u ook terecht bij Flanders Investment and Trade (FIT)

 

Dagelijks horen we de evolutie rond de brexit en daarbij is er één rode draad: onduidelijkheid.

 

Flanders Investment and Trade volgt dit dossier op de voet. Hebt u vragen over de brexit, dan kan u bij FIT terecht voor de huidige stand van zaken en praktische informatie over douaneformaliteiten, BTW en accijnzen, invoerrechten, … Specifieke vragen op juridisch, fiscaal, sociaal, … vlak kan u stellen via brexit@fitagency.be

 

Via navolgende link krijgt u informatie van FIT over de invoer van levende dieren in het VK na de brexit.

 

Andere nuttige links voor bedrijven:

>> https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

>> https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit

>> Withdrawal of the United Kingdom and EU rules on animal health and welfare and public health related to the movement of live animals. 

>> Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of breeding of animals. 

>> Guidance: Exporting animals and animal products if there's no Brexit deal

>> The veterinary sector and preparing for EU Exit

>> EU exit and moving equinesFoto's
Laatste aanpassing: 12/04/2019 07:23:21