// Economisch belang van de Vlaamse paardensector (2008 - 2016)

Sinds 2008 werden er meermaals gegevens verzameld over de economische waarde van de Vlaamse paardensector. Op deze pagina vindt u de resultaten van de belangrijkste onderzoeken terug.

Opgelet: De resultaten van deze studies kunnen niet zomaar naast elkaar gelegd worden. Er werden immers telkens andere subsectoren onderzocht en uiteenlopende methoden aangewend.


Policy Research - 2008 - 2016

De economische waarde van de Vlaamse paardensector werd voor het eerst onderzocht in 2008. In opdracht van de minister-president voerde Policy Research een gedetailleerde studie uit rond de economische relevantie van de paardenhouderij. De resultaten waren indrukwekkend: Met 200.000 betrokken personen, 150.000 paarden en meer dan 3.550 fulltime arbeidsequivalenten tewerkgesteld in maar liefst 1.750 bedrijven, realiseerde de sector een toegevoegde waarde van maar liefst 219 miljoen euro voor de Vlaamse economie.

Deze resultaten bewezen wat de sector zelf al lang aanvoelde en openden de deuren voor diverse ondersteuningsmaatregelen van de Vlaamse overheid (Dialoogdagen, Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, oprichting van het Vlaams Paardenloket,…).
» Klik hier voor meer info over de dialoogdagen.
» Klik hier voor meer info over het Actieplan.

» Klik hier voor meer info over het Paardenloket (nu PaardenPunt Vlaanderen).

Hieronder vindt u de volledig studie, die alle onderdelen van de Vlaamse paardensector in detail bespreekt, en het persbericht dat omtrent het onderzoek werd verspreid.

 

Onderzoek: Economische waarde van de Vlaamse paardensector | Policy Research Corporation (2008):   Download
Persbericht: Resultaten economische studie Vlaamse paardenhouderij | Kabinet minister-president (2008):  Download


Departement Landbouw en Visserij - 2016

In 2016 publiceerde het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid een nieuwe studie over de Vlaamse paardensector. Het departement had enkele belangrijke subsectoren onder de loep genomen en stelde zo vast dat de Vlaamse paardensector in 2014 een omzet realiseerde van minstens 800 miljoen euro. Bovendien stelde de sector dat jaar minstens 2.700 voltijdse equivalenten (VTE) tewerk.

In 2014 telde Vlaanderen maar liefst 201.814  paardachtigen. Dat is 70% van het totale aantal in België. Zowel de buitenlandse handel als de fokkerij floreren. De 23 Vlaamse fokkersverenigingen houden de stamboeken bij van 33 paarden- of ezelrassen. Ze tellen samen niet minder dan 13.570 leden en realiseren een omzet van 2,8 miljoen euro. Ook de voortplanting van paarden wordt nauwgezet begeleid door erkende centra. De verkoop van sperma bestemd voor inseminatie, de transplantatie van embryo’s en de verzorging van geïnsemineerde paarden zijn goed voor 12 miljoen euro aan omzet en 100 VTE aan tewerkstelling.

Het sportieve en recreatieve gebruik van paarden geniet een grote populariteit in Vlaanderen. Vijf Vlaamse renverenigingen organiseren paardenwedrennen, goed voor 266,6 miljoen euro aan inkomsten. Daarnaast wordt ook heel wat energie gestoken in het trainen van paarden voor draf en galop en in het organiseren en begeleiden van sportkampen en sportwedstrijden. Paarden vindt men ook terug op agrarische bedrijven, op maneges en bij de politie. Er zijn in Vlaanderen 475 maneges en pensionstallen waar paarden ondergebracht worden. Dat genereert een omzet van 106 miljoen euro en 1.681 VTE aan tewerkstelling. Ook de veterinaire zorg krijgt heel wat aandacht. In Vlaanderen zijn 421 dierenartsen gemachtigd om paarden te behandelen en een vijftal professionele en moderne paardenklinieken staan ter beschikking voor kwaliteitsvolle zorg. De diergeneeskunde boekt een omzet van 25 miljoen euro en een tewerkstelling van bijna 200 VTE.

De paardenvleesverwerking is eveneens een economisch belangrijke activiteit in Vlaanderen. Een viertal gespecialiseerde bedrijven verwerkten in 2014 bijna 30.000 ton paardenvlees, goed voor een omzet van 115 miljoen euro en een tewerkstelling van 120 VTE. De Vlaamse consumptie van paardenvlees ligt, met 0,7 kg per capita per jaar, vrij laag in vergelijking met de totale vleesconsumptie. De omzet uit de verkoop van paardenvlees via slagers en de grootdistributie wordt geraamd op 65 miljoen euro.

Het is de bedoeling om dit eerste rapport in de toekomst op regelmatige basis verder te actualiseren en waar mogelijk, uit te breiden met nog ontbrekende gegevens.

» Klik hier voor de volledige studie.


Sociaal-maatschappelijk

Daarnaast mogen we ook de sociaal-maatschappelijke waarde van de Vlaamse paardensector niet vergeten. Denk bijvoorbeeld maar aan de inzet van het paard voor therapie, paardrijden voor personen met een handicap, zorgboerderijen, paardenkampen, plattelandsklassen, landschapsintegratie, sport, toerisme, recreatie, inzet van trekpaarden voor groenbeheer, ... .

Hoewel hier nog geen uitgebreide studie naar gevoerd werd, overstijgt het sociaal-maatschappelijk belang waarschijnlijk zelfs de economische meerwaarde.


Meer cijfers

Blijvende stijging

Onder andere het aantal paarden en hippische sportbeoefenaars in Vlaanderen, evolueert al jarenlang in sterk stijgende lijn. Daarom kunnen we toch wel met zekerheid stellen dat de economische relevantie van de paardenhouderij in positieve zin blijft evolueren.
Op onze website vindt u een dossier dat de sterktes van de Vlaamse paardensector op een rijtje zet. Hieraan voegen we regelmatig nieuwe info en cijfers toe. Aarzel ook niet om ons te contacteren voor de meest recente cijfers.
» Klik hier voor het dossier 'De Vlaamse paardensector, een succesverhaal'.
» Contacteer ons.
 

Manege- en pensionstalhouderij

Op onze website vindt u een dossier over het economisch en maatschappelijk belang van maneges en pensionstallen. Ook hieruit blijkt dat de paardenhouderij nog steeds aan een opmars bezig is.
» Klik hier voor het dossier.
 

België en Europa

Niet alleen in Vlaanderen, maar ook op Belgisch en Europees niveau werd de economische relevantie van de paardensector onderzocht.
» Klik hier voor meer informatie over deze studies.
Laatste aanpassing: 18/09/2017 08:09:14 - Bannerfoto © Viktoria Makarova - Dmitry Sunagatov - photoXpress