Met dank aan onze partners

// Raad voor dierenwelzijn formuleert advies over de erkenning van asielen voor paarden

13-03-2014

Op 12 maart maakte de Raad voor dierenwelzijn een advies over aan minister Onkelinx rond de erkenning van paardenasielen.
In Vlaanderen bestaan er heel wat centra die verwaarloosde paarden, pony's en ezels opvangen. Het is echter zo dat niet al deze organisaties even goed werk leveren en hier met de juiste bedoelingen aan beginnen. Daarom kunnen asielen een erkenning aanvragen bij de overheid om aan te tonen dat ze correct en kwalitatief te werk gaan. Wij raden dan ook ten stelligste aan dat u enkel samenwerkt met, of paarden adopteert bij, de door de overheid erkende asielen.
» Klik hier voor de lijst van de erkende asielen.

Omdat er momenteel enkel vage regels bestaan voor erkende paardenasielen en verschillende personen/inrichtingen zich valselijk voordoen als erkend opvangcentrum, richtte de Raad voor dierenwelzijn in 2013 een werkgroep op om een advies te formuleren rond deze problematiek. Dit advies werd op 11 maart 2013 publiek gemaakt. Het pleit onder andere voor:
  • de bescherming van de benaming "asiel",
  • een duidelijk onderscheid tussen organisaties die paarden verhandelen en centra die paarden opvangen,
  • regelmatige kwaliteitscontroles bij asielen,
  • annulering van de ontheffing op de registratieplicht voor paardenasielen,
  • opstelling van concrete erkenningsvoorwaarden met voorschriften rond huisvesting en verzorging,
  • gebruik van een identiek adoptiecontract bij alle asielen.
De werkgroep stelde bovendien een voorstel op voor een gestandaardiseerde adoptieovereenkomst en voor de erkenningscriteria rond huisvesting en verzorging.

Het advies van de werkgroep, een verslag van de vergaderingen, de voorgestelde adoptieovereenkomst en de ontwerplijst met erkenningscriteria, kan u hieronder raadplegen.

Advies werkgroep asielen voor paarden (tweetalig FR. NL.) | Raad voor dierenwelzijn (2014):  
Lees online   of   Download

Voorstel standaard adoptiecontract voor paardenasielen | Raad voor dierenwelzijn (2014):  
Lees online   of   Download

Voorstel erkenningsvoorwaarden voor paardenasielen | Raad voor dierenwelzijn (2014):  
Lees online   of   Download

Verslag werkgroep asielen voor paarden (tweetalig FR. NL.) | Raad voor dierenwelzijn (2014):  
Lees online   of   Download


Meer info

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over paardenverwaarlozing, -opvang en -adoptie in Vlaanderen. 
» Klik hier om naar het dossier te gaan.

Daarnaast kan u ook terecht op de recent vernieuwde website van de door ons opgerichte "Stichting voor paarden in nood".
» Klik hier om naar de website van de stichting te gaan. Auteur: KVM
Bron bericht: Vlaams Paardenloket - Raad voor dierenwelzijn
Bron foto: © Rik Van Lent - vzw Vlaams Paardenloket

Verwante thema's:
  Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorgingMits bronvermelding en een seintje vooraf kan u deze berichten gratis overnemen in uw eigen publicaties. Vaak kunnen wij u ook gratis fotomateriaal bezorgen.

Contacteer ons   Nieuwsbrief   Abonneer op RSS   Nieuwsoverzicht

Laatste aanpassing: 04/04/2014 14:36:07 - Bannerfoto © Kstudio - Freepik.com