Met dank aan onze partners

// Nieuw KB betreffende handel in sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen

22-08-2016

Het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen werd op 18.8.2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Verder werd er op 19.8.2016 hierover ook een omzendbrief gepubliceerd op de website van het FAVV.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 » Klik hier voor het Koninklijk Besluit.
» Klik hier voor de omzendbrief.
» Klik hier voor de website van het FAVV.
Mits bronvermelding en een seintje vooraf kan u deze berichten gratis overnemen in uw eigen publicaties. Vaak kunnen wij u ook gratis fotomateriaal bezorgen.

Contacteer ons   Nieuwsbrief   Abonneer op RSS   Nieuwsoverzicht

Laatste aanpassing: 20/09/2016 10:04:22 - Bannerfoto © Kstudio - Freepik.com