Met dank aan onze partners

// Frequently Asked Questions (FAQ)

Hoe word ik eigenaar van mijn paard? Welke rol speelt de identificatie en registratie van paarden in de centrale gegevensbank en/of bij een stamboek daarbij?

Eigendom is een burgerrechtelijk begrip. Het paspoort is geen eigendomsbewijs (art. 17 van het Koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank). De encodering in de centrale gegevensbank en de identificatie van een paard door een stamboek kunnen hoogstens een indicatie geven over wie eigenaar is. 
In de centrale gegevensbank of bij een stamboek vindt men de gegevens terug van de eigenaar die zich als dusdanig heeft aangemeld. Indien hierover betwisting zou rijzen is dit een patrimoniaal geschil. Enkel de rechtbanken zijn bevoegd om daarin een beslissing te nemen.


Praktisch gezien wordt men eigenaar van een paard doordat het eigendomsrecht wordt overgedragen

  • door het te kopen;
  • door het geschonken te krijgen;
  • door inbreng in een vennootschap;
  • door een huwelijkscontract;
  • door erfenis.

Een andere mogelijkheid om eigenaar te worden van een paard is door natrekking: De jongen van de dieren behoren de eigenaar toe door recht van natrekking (art. 547 BW). Behoudens andersluidende overeenkomst is de eigenaar van de merrie ook eigenaar van het veulen dat die merrie voortbrengt.


Op onze website wordt dit in de tekst "Eigendomsrecht en verplichte identificatie" uitvoerig belicht. Daarbij komt ook de rechtspositie van de bezitter, al dan niet te goeder trouw, aan bod, evenals de bewijsregels.
» Klik hier om het dossier te lezen.
 


Andere vragen in deze categorie


Laatste aanpassing: 19/10/2016 11:23:50 - Bannerfoto © photoXpress