Met dank aan onze partners

// Mijn paard identificeren

Op deze pagina

Via deze overzichtspagina vindt u alle info die u nodig heeft om uw paard, pony of ezel in orde te stellen (werkwijze, documenten, regels, tarieven, sancties, termijnen,...).

»  PaardenPunt Vlaanderen helpt u verder
»  Alle documenten
»  Uitzonderingen

»  Sancties
» Vademecum
»  Nog meer info

PaardenPunt Vlaanderen helpt u verder

Sinds 2008 moeten alle paardachtigen (paarden, pony's, ezels, zebra's,...) in België correct geïdentificeerd zijn. Dit betekent dat u er zeker van moet zijn dat een aantal zaken voor uw paarden in orde zijn gebracht:
  • Ze moeten beschikken over een EU-conform paspoort.
  • Een dierenarts moet ze voorzien van een microchip.
  • Hun gegevens dienen ingegeven te zijn de centrale databank (beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard).


Indien één van deze zaken ontbreekt, is uw paard niet correct geïdentificeerd, kan het niet meer geslacht worden voor menselijke consumptie en riskeert u een proces verbaal. Wanneer het paard bv. sterft, verhuist of verkocht wordt, moet dit trouwens ook aangepast worden in de gegevensbank. 

 

Op deze pagina vindt u handige instructiefilmpjes terug over de werking van HorseID.


PaardenPunt Vlaanderen kan u hierbij helpen! Wij staan in voor de administratieve opvolging van de Vlaamse identificatiedossiers. Klik op de groene knoppen voor meer info of neem contact met ons op. 
» Klik hier voor onze contactgegevens.  


Online identificatie via HorseID

Sinds 2016 kan u alle identificaties en mutaties online in orde maken via www.HorseID.be. Maak er gebruik van!
Onze voorzitter Frank Gasthuys goot de mogelijkheden van het digitale platform in een overzichtelijke presentatie.
» Klik hier om de presentatie te bekijken.


 

Uitzonderingen

 

Voor paardachtigen die voor korte tijd, bijvoorbeeld om medische redenen, als dekhengst of als slachtpaard in België verblijven, bestaan er een aantal uitzonderingen of versoepelingen. Deze ontdekt u op de pagina "Nieuw paard aangeven".
» Klik hier om naar de pagina "Nieuw paard aangeven" te gaan. 


Sancties

Voor paarden, waarvoor de aanvraag tot identificatie of mutatie niet tijdig is ingediend, riskeert de houder zware straffen:

  • "De verantwoordelijke, die voor zijn dieren de registratie en de identificatie niet uitvoert of handhaaft en de voorgeschreven documenten niet voorlegt, wordt gestraft met een geldboete van minimaal 500€ tot maximaal 25.000€" (art. 23§1, 2°, b van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987). Bij herhaling binnen de drie jaar na een vorige veroordeling wordt de straf verdubbeld.
  • De overheidadministratie kan administratieve geldboetes voorstellen. Die mogen niet lager zijn dan de helft van de minimumboete en niet hoger dan het vijfvoud van de minimumboete. Indien de administratieve geldboete niet wordt voldaan kan de administratie de veroordeling tot de geldboete vorderen voor de bevoegde rechtbank.
  • Dieren die het voorwerp uitmaken van een inbreuk, kunnen in beslag worden genomen.


Zowel het FAVV (Federaal Agentschap Voor de Voedselveiligheid) als de FOD Volkgezondheid en de gewone politiediensten kunnen controles uitvoeren.


Vademecum 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een handleiding gepubliceerd over de identificatie van paardachtigen in België.
In dit vademecum vindt u de na te leven regelgeving en de procedures terug met betrekking tot het identificeren van paardachtigen. Dit is dus een erg handig document voor alle paardenhouders, dierenartsen, maneges, pensionstallen, stamboeken..   

» Klik hier om het vademecum te downloaden.                                                    


 

Nog meer info

Via de groene knoppen bovenaan deze pagina ontdekt u alle regels en procedures omtrent de identificatie van paardachtigen. Wil u nog meer info? Neem dan een kijkje op de themapagina 'Identificatie en voedselveiligheid'. Daar vindt u onder andere een overzicht van de regelgevingsteksten, vaakgestelde vragen, een juridisch dossier over de relatie tussen eigendomsrecht en identificatie, ...
» Klik hier om naar de themapagina te gaan.


Laatste aanpassing: 09/03/2018 10:27:16 - Bannerfoto © PhotoXpress - PaardenPunt Vlaanderen