Met dank aan onze partners

// Identificatie - Nieuw paard aangeven

Een veulen of een paard dat nog niet bij ons gekend is, kan u op twee manieren in regel stellen:
  • Online via HorseID (digitale procedure)
  • Via briefwisseling (papieren procedure)
Wij raden u aan om zo veel mogelijk via de digitale weg te regelen. Dat is immers aanzienlijk voordeliger.
» Klik hier voor een overzicht van de tarieven.
 
 

Snelle links
Digitale procedure: HorseID

Een paard identificeren doet u best online via www.HorseID.be. De digitale weg is immers sneller, eenvoudiger en voordeliger.
» Klik hier om naar HorseID te gaan. Klik links op "toegang tot extranet" om te starten. Indien u voor de eerste keer aanmeldt, zal u wel even moeten wachten op een mailtje. De Belgische Confederatie van het Paard dient dan immers zorgvuldig na te gaan van welke paarden u reeds houder bent.

Alle dringende identificaties dienen trouwens via HorseID aangevraagd te worden. Hiervoor wordt een meerprijs aangerekend.


Papieren Procedure: Identificatie in 5 stappen

Verkiest u om de identificatie van uw paard, pony, ezel of zebra via briefwisseling te regelen, dan dient u 5 eenvoudige stappen te doorlopen. Na het indienen van uw aanvraag (stap 1) zal u merken dat deze elkaar automatisch opvolgen.
 

STAP 1: Identificatieaanvraag

Alles begint met de indiening van een identificatieaanvraag. Hierbij geeft u details door over de paardachtige die u wil identificeren, de houder van het dier, de plaats waar het gestald staat en dergelijke meer. Ook zal u moeten aangeven welke erkende dierenarts u wil contacteren om de paardachtige te identificeren. Kies hiervoor een dierenarts uit de lijst met erkende identificeerders.
» Klik hier om de lijst te openen.

De documenten die u nodig heeft voor het indienen van uw identificatieaanvraag en de organisaties die u hierbij verder zullen helpen, zijn afhankelijk van het type paardachtige dat u wil identificeren. Maak een keuze uit onderstaande menu.
 

» Belgisch stamboekveulen

 

Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek
De Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden hebben meer dan 35 fokverenigingen erkend voor het bijhouden van de stamboeken van welbepaalde paarden-, pony- en ezelrassen. Als u een veulen wil aangeven dat in één van deze stamboeken ingeschreven zal worden, moet u een dekbewijs of de geboorteaangifte opsturen naar het secretariaat van de hiervoor erkende fokvereniging.
Dekbewijzen worden door de hengstenhouder aan de fokker bezorgd. Op de Belgische dekbewijzen zijn alle vereiste gegevens opgenomen. Beschikt u over een buitenlands dekbewijs, dan moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” invullen en bijvoegen.

De erkende vereniging gaat na of uw paard, pony of ezel in aanmerking kan komen voor inschrijving in het stamboek en maakt vervolgens de identificatieaanvraag over aan de beheerder van de centrale databank (Belgische Confederatie van het Paard).

Vooraleer de identificatieaanvraag te doen bij het stamboek, moet u evoor zorgen dat u gekend bent bij de centrale databank. Hiervoor kan u met ons contact opnemen.

Links
» Klik hier voor de lijst van de in België erkende fokverenigingen.
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

 

 

 

» Niet-stamboek veulen

 

Identificatie van een veulen dat niet  bestemd is om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek (veulen zonder vastgestelde origine)
Als u een veulen wil aangeven dat niet in een stamboek ingeschreven zal worden, volstaat het om een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” in te vullen en aan ons op te sturen.
 
Links
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

 

 

» Buitenlands stamboekveulen

 

Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een buitenlandse fokkersvereniging
Als u een veulen wil aangeven dat in een buitenlands stamboek ingeschreven zal worden, moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” en een kopie van het dekbewijs of de geboorteaangifte aan ons opsturen.

De inschrijving van het paard in het buitenlandse stamboek verloopt volgens de modaliteiten van de betreffende buitenlandse fokkersvereniging. Deze zal ook het passpoort afleveren (EU-conform paspoort).
Indien het buitenlands stamboek geen EU-conform paspoort aflevert, kan u nagaan of er in België een erkende fokvereniging bestaat die paspoorten mag aanmaken voor het ras van uw paard, pony of ezel. Indien dit niet het geval is, neemt u best contact met ons op. We leveren dan een Equipas af die losstaat van het bestaande afstammingsbewijs.

Links
» Klik hier voor de lijst van de in België erkende fokverenigingen.
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

 

 

» Slachtveulen

 

Identificatie van een veulen bestemd geslacht te worden voor de leeftijd van 12 maanden
Slachtveulens die voor de leeftijd van 12 maanden geslacht zullen worden en rechtstreeks vervoerd worden van hun geboortebedrijf naar een slachthuis gelegen op het Belgische grondgebied, moeten geëncodeerd zijn in de centrale databank maar hebben geen paspoort nodig. Tijdens hun verplaatsing naar het slachthuis moeten ze wel in het bezit zijn van een “identificatieattest voor paardachtigen” met een identificatiecode en een signalement (beschrijvend signalement én grafisch signalement).

Wenst u van deze procedure gebruik te maken, dan volstaat het om een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” in te vullen, hierop aan te duiden dat het om een slachtveulen gaat en dit aan ons op te sturen.

Opgelet: Met een “identificatieattest voor paardachtigen” kan het veulen niet geëxporteerd worden. Indien het niet geslacht is binnen de 12 maanden na de geboorte, zal het toch nog geïdentificeerd moeten worden volgens de normale procedure, met bijkomende kosten tot gevolg.

Links
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

 

 

» Belgisch stamboekpaard

 

Identificatie van een paard dat reeds is ingeschreven in een Belgisch erkend stamboek
De Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden hebben meer dan 35 fokverenigingen erkend voor het bijhouden van de stamboeken van welbepaalde paarden-, pony- en ezelrassen. Als u een paard wil aangeven dat reeds in één van deze stamboeken ingeschreven werd, dient u een kopie van het paspoort (gegevens van het paard en het signalement) samen met een ingevuld “aanvraagformulier identificatie paardachtige” naar het secretariaat van de erkende fokvereniging te sturen. Het stamboek controleert dan de identiteit van het paard en maakt de gegevens rond de identificatie aan ons over. U kan de kopie van het paspoort en het aanvraagformulier ook rechtstreeks aan ons bezorgen.

Links
» Klik hier voor de lijst van de in België erkende fokverenigingen.
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

 

» Niet-stamboek paard

 

Identificatie van een paard dat niet ingeschreven is in een Belgisch erkend stamboek (paard zonder vastgestelde origine)
Als u een paard wil aangeven dat niet in een stamboek ingeschreven werd, volstaat het om een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” in te vullen en aan ons op te sturen.
 
Links
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.

 

 

» Buitenlands stamboekpaard

 

Identificatie van een paard dat ingeschreven staat bij een buitenlandse fokkersvereniging (import)
Als u een paardachtige wil aangeven die in een buitenlands stamboek ingeschreven staat, moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige”, een kopie van het paspoort (met afgestempelde identiteitscontrole) en een kopie van het gezondheidscertificaat afgeleverd door het land van herkomst aan ons opsturen.

Indien het paard reeds voorzien is van een EU-conform paspoort (met afgestempelde identiteitscontrole) EN van een gezondheidscertificaat, dan wordt het paard na betaling van de factuur (stap 2) beschouwd als geïdentificeerd en ontvangt u een bevestiging van encodering in de centrale gegevensbank (stap 5). U slaagt dan dus enkele stappen over in het identificatieproces.
Indien het paspoort niet conform blijkt of het gezondheidscertificaat ontbreekt, dan krijgt u een “identificatieattest voor paardachtigen” per post opgestuurd. U doorloopt dan alle vijf hieronder verder beschreven stappen. Bovendien dient het paard een uitgebreid gezondheidsonderzoek te ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse). Alle kosten (dierenartsen en analyses) zijn ten laste van de paardenhouder. Om de naleving van deze regels te garanderen zal het FAVV strenge controles uitvoeren. Zorg dus dat u steeds een gezondheidscertificaat bekomt voordat u een paard ons land binnenbrengt en het niet laat vervallen. U kan dit opvragen via de bevoegde overheid in het land waar het paard vandaan komt.

Links
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor meer info over gezondheidscertificaten.
» Klik hier voor onze contactgegevens.
» Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de nodige documenten bij de identificatie van paarden met een buitenlands paspoort

 

» Buitenlands slachtpaard

 

Identificatie van een paard dat enkele dagen na de import geslacht zal worden
Indien u een paardachtige uit een andere lidstaat importeert om binnen de tien dagen na aankomst in een Belgisch slachthuis geslacht te worden, heeft u enkel een gezondheidscertificaat en een geldig paspoort (met afgestempelde identiteitscontrole) nodig, waaruit blijkt dat deze niet uitgesloten is voor de slacht. U dient geen verdere stappen te ondernemen. Voor slachtpaarden uit derde landen (buiten de EU) geldt hiervoor een verkorte termijn van acht dagen.

Overschrijdt u deze deadlines, dient u de volledige identificatieprocedure te doorlopen. Bovendien dient het veulen dan een uitgebreid gezondheidsonderzoek te ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse). Alle kosten (dierenartsen en analyses) zijn ten laste van de paardenhouder. Om de naleving van deze regels te garanderen zal het FAVV strenge controles uitvoeren. Zorg dus dat u steeds een gezondheidscertificaat bekomt voordat u een paard ons land binnenbrengt en het niet laat vervallen. U kan dit opvragen via de bevoegde overheid in het land waar het paard vandaan komt.

Links
» Klik hier voor meer info over gezondheidscertificaten.
» Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de nodige documenten bij de identificatie van paarden met een buitenlands paspoort.


STAP 2: Factuur

Indien u stap 1 correct uitvoert, ontvangt u automatisch een factuur

  • van 80 euro (excl. btw) indien het paard nog geen paspoort heeft;
  • van 50 euro (excl. btw) indien het paard al over een paspoort beschikt; of
  • van 30 euro (excl. btw) voor een slachtveulen.

 

De  factuur  dient betaald  te  worden  aan  de  Belgische  Confederatie  van het Paard (BCP).

 

STAP 3: Identificatieattest Paardachtige

Als de Belgische Confederatie van het Paard de betaling heeft ontvangen, krijgt u een Identificatieattest Paardachtigen toegestuurd. Controleer zeker de juistheid van de informatie. 
 

STAP 4: Dierenarts

Is het ontvangen Identificatieattest Paardachtigen volledig correct, dan maakt u een afspraak met de dierenarts die u aangegeven heeft op de identificatieaanvraag. Hij of zij zal een microchip komen plaatsen, het identificatieattest verder aanvullen en het vervolgens zelf aan de juiste organisatie bezorgen. Het identificatieattest moet binnen 5 werkdagen na de identificatie opgestuurd worden.
 

STAP 5: Encodering en paspoort

Na controle van de nodige documenten wordt u paard, pony of ezel “geëncodeerd” in de databank. Vervolgens ontvangt u een bevestiging en - indien van toepassing - een EU-conform paspoort. Paardachtigen die nog niet over een paspoort beschikken, ontvangen ofwel een Equipas uitgegeven door de Belgische Confederatie van het Paard, ofwel een paspoort uitgegeven door een erkende fokkerijvereniging (binnen 60 werkdagen).

Vanaf dit moment is uw paard volledig in orde. Het voldoet dan immers aan de drie identificatievereisten die in de regelgeving werden vastgelegd:

  1. beschikken over een microchip
  2. voorzien zijn van een EU-conform paspoort
  3. encodering in de centrale gegevensbank


Uitzondering: Indien u de procedure voor slachtveulens volgde, beschikt het paard enkel over een microchip en een  identificatieformulier.  Dit  is  voldoende  indien  het veulen binnen het jaar van de geboorte geslacht wordt. 


Termijnen: Wanneer moet alles in orde zijn?

Vanaf 2008 moeten alle paarden, pony's, ezels en zelfs zebra's in ons land volledig correct geïdentificeerd zijn. Sindsdien bestaan er ook duidelijke deadlines voor nieuwe veulens en geïmporteerde paardachtigen:
 

Paarden uit een andere EU-lidstaat die definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht worden en niet bestemd zijn om binnen de tien dagen na aankomst geslacht te worden: binnen 30 dagen na aankomst en voor elke verandering van houder, indien dat sneller is.

Paarden uit derde landen die definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht worden en niet bestemd zijn om binnen de acht dagen na aankomst geslacht te worden: binnen 3 maanden na aankomst en voor het verlaten van het Belgisch grondgebied, indien dat sneller is.

Veulens: Veulens dienen volledig geregistreerd te zijn in de databank binnen het jaar na de geboorte. Binnen deze termijn dient ook het paspoort afgeleverd te zijn. 
 
Met "definitief binnengebrachte paarden" bedoelt men paardachtigen andere dan degene die deelnemen aan een wedstrijd, een competitie, een tentoonstelling of een training voor een maximale duur van negentig dagen op het Belgisch grondgebied. Paardachtigen die minder dan 90 dagen in België zijn om deel te nemen aan wedstrijden, trainingen, tentoonstellingen en competities worden dus niet beschouwd als "definitief binnengebracht" en moeten enkel over een gezondheidscertificaat en een paspoort beschikken.
Een uitzondering is voorzien voor dekhengsten tijdens het dekseizoen en voor paarden die om medische redenen in een kliniek verblijven. Zij mogen langer dan 90 dagen op het grondgebied verblijven, zonder dat zij als definitief ingevoerd beschouwd worden.
» Klik hier voor meer info over gezondheidscertificaten.
 
Overschrijdt u de deadline, dan kan u de paardachtige niet meer geslacht worden voor menselijke consumptie en riskeert u een proces verbaal. Is uw paard, pony, ezel of zebra momenteel nog niet - volledig - correct geïdentificeerd, dan kan u dit nog steeds in orde maken. Schiet wel zo snel mogelijk in actie om een proces verbaal te vermijden. Uw paardachtige zal in dit geval, ook eens in regel gesteld, wel permanent uitgesloten blijven voor de slacht voor menselijke consumptie.

Laatste aanpassing: 03/10/2016 13:41:24 - Bannerfoto © photoXpress - Vlaams Paardenloket