Met dank aan onze partners

// Identificatie - Hermerken (microchip onleesbaar)

Is de microchip in de hals van uw paard, pony of ezel niet meer leesbaar? Dan heeft u 15 dagen de tijd  (te tellen vanaf de vaststelling van het defect) om uw paardachtige te laten ‘hermerken’. Dit betekent onder andere dat uw paard een nieuwe chip moet krijgen en de nieuwe gegevens moeten doorgegeven worden aan de databank en verwerkt moeten worden in het paspoort.

Opgelet: De voorwaarden voor het inplanten van een nieuwe microchip en de te volgen procedures zijn streng vastgelegd. Een nieuwe microchip inplanten mag slechts in drie gevallen:
  • de houder is in het bezit van het paspoort en de gegevens die erin staan stemmen overeen met het dier en met de info in de gegevensbank
  • de houder bezit het mutatiedocument of het identificatieattest en de gegevens die erin staan stemmen overeen met het dier en met de info in de gegevensbank
  • de houder kan de identiteit van het paard bewijzen aan de hand van biologische testen en kan het verband leggen met de info in de gegevensbank.
 

Snelle links

Klik op de knop om het formulier te downloaden.

MUTATIEFORMULIER 4
• hermerking
• wijziging statuut
(enkel voor dierenartsen)

 

In alle andere situaties is het verboden tot hermerking over te gaan zonder voorafgaande toestemming van de FOD Volksgezondheid of het FAVV. Sowieso wordt het paard dan uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie.

Vraag een erkend dierenarts om contact op te nemen met de bevoegde instanties en na te gaan of uw paardachtige hermerkt mag worden. Enkel erkende identificeerders kunnen trouwens de nodige documenten indienen (mutatieformulier 4).
» Klik hier voor een overzicht van alle erkende dierenartsen.
» Klik hier voor mutatieformulier 4.

Ga ook steeds grondig na of de microchip wel degelijk stuk is en niet bv. de lezer. Soms kunnen bepaalde (verouderde) toestellen specifieke chips gewoon niet lezen.Laatste aanpassing: 06/10/2017 15:15:46 - Bannerfoto © PhotoXpress - PaardenPunt Vlaanderen