Met dank aan onze partners

// Identificatie - Gegevens aanpassen (Mutatie)

Het is niet alleen verplicht om al uw paarden, pony’s, ezels en zebra’s die in België verblijven eenmalig te identificeren. U moet ook bepaalde wijzigingen melden:
  • verhuis paard
  • export
  • sterfte
  • uitsluiting voor de slacht
  • nieuwe houder
  • wijziging coördinaten houder
  • hermerking

Wanneer u dit aan ons meldt, zullen wij uw paard gratis mutereren (aanpassen in de databank). Aanvragen voor mutaties kunnen zowel online (via HorseID) als via briefwisseling. Wij raden u aan om de digitale weg te nemen. Dat is de eenvoudigste en snelste werkwijze.
 
 

Snelle links

Digitale procedure (HorseID)

» Muteer online

 

Papieren procedure

Download de formulieren.
MUTATIEFORMULIER 1
• wijziging bedrijf
• export
• sterfte
MUTATIEFORMULIER 2

• wijziging houder
MUTATIEFORMULIER 3

• wijziging contactgegevens houder
MUTATIEFORMULIER 4
(enkel dierenartsen)


• wijziging statuut
• hermerking

Door te geven wijzigingen en werkwijze

In onderstaande gevallen bent u verplicht om uw gegevens aan te passen.
 

Digitale procedure

Om uw mutaties online te regelen, surft u naar www.HorseID.be. Klik vervolgens op "Toegang tot extranet"  en meld aan. Indien u voor de eerste keer aanmeldt, zal u wel even moeten wachten op een mailtje. De Belgische Confederatie van het Paard dient dan immers zorgvuldig na te gaan van welke paarden u de houder bent. Bent u aangemeldt, klik dan links op de knop "Mijn paarden" en selecteer het paard dat u wil muteren. Vervolgens klikt u bovenaan op de tab "Mutaties" en gebruikt u de blauwe knop "Toevoegen" om een nieuwe mutatie aan te vragen.
 

Papieren procedure

Om via briefwisseling een mutatie aan te vragen dient u - afhankelijk van het type wijziging - één van de vier officiële mutatiedocumenten in te vullen en aan ons te bezorgen.
» Klik hier voor onze contactgegevens.
 

Verhuis paard

Het bedrijf (de locatie) waar het dier gehouden wordt, verandert voor een periode langer dan 90 dagen.
» Digitale procedure: Klik hier om een mutatie aan te vragen via HorseID.
» Papieren procedure: Klik hier voor mutatieformulier 1.
 

Export

De paardachtige wordt geëxporteerd en verdwijnt definitief van het nationale grondgebied.
» Digitale procedure: Klik hier om een mutatie aan te vragen via HorseID.
» Papieren procedure: Klik hier voor mutatieformulier 1.
 

Sterfte

De paardachtige is gestorven. Indien u over een kopie van het sterftebewijs beschikt (bv. Rendac, attest dierenarts,…), kan u dit eveneens aan ons bezorgen (optioneel).
» Digitale procedure: Klik hier om een mutatie aan te vragen via HorseID.
» Papieren procedure: Klik hier voor mutatieformulier 1.
 

Statuut slacht


De statuutwijziging kan enkel door de dierenarts aan ons doorgegeven worden. Deze maakt hiervoor gebruik van het mutatieformulier 4, dat enkel bestemd is voor dierenartsen. Uiteraard moet ook in dit geval een kopie van de vermelding van de uitsluiting in het paspoort (sectie IX) toegevoegd worden.
» Digitale procedure: Klik hier om een mutatie aan te vragen via HorseID.
» Papieren procedure:Klik hier voor mutatieformulier 4.
 

Nieuwe houder

De paardachtige heeft een nieuwe houder (einde van het houderschap): Elke wijziging van houder vereist een dubbele melding. De mutatie zal pas effectief worden indien de voorgaande houder het einde van het houderschap en de nieuwe houder, het begin van het houderschap meldt. De nieuwe houder dient, indien van toepassing, ook de wijziging van het bedrijf (de plaats waar de paardachtige gehouden wordt) te melden. Al deze zaken kunnen doorgegeven worden via mutatieformuier 2.
De houder kan enkel één natuurlijk persoon of één rechtspersoon (bedrijf) zijn.
» Digitale procedure: Klik hier om een mutatie aan te vragen via HorseID.
» Papieren procedure: Klik hier voor mutatieformulier 2. 
 

Coördinaten houder

De coördinaten van de houder van de paardachtige wijzigen.
» Digitale procedure: Klik hier om een mutatie aan te vragen via HorseID.
» Papieren procedure: Klik hier voor mutatieformulier 3.
 

Hermerking

Het paard krijgt een nieuwe microchip (hermerking): Hermerkingen kunnen enkel doorgegeven worden door dierenartsen en verlopen uitsluitend via briefwisseling. Zij dienen hierbij ook steeds een kopie van de nodige wijzigingen in het paspoort door te sturen.
» Papieren procedure: Klik hier voor mutatieformulier 4.

Termijnen

U heeft acht werkdagen de tijd om meldingen door te geven. Hierop bestaat 1 uitzondering: Wanneer handelaars een paardachtige minder dan 30 dagen in hun bezit houden, moeten zij geen wijziging van houder doorgeven. Zij dienen wel een correct handelsregister bij te houden.


Opgelet voor stamboekpaarden

Gewijzigde gegevens worden niet door ons aan het stamboek doorgegeven. U dient hiervoor op eigen initiatief contact op te nemen met de fokvereniging. 


Aflevering mutatiedocumenten op einde identificatieprocedure afgeschaft

Tot 1 januari 2014 ontving iedereen die een paard aangaf op het einde van de procedure een zogenaamd “mutatiedocument”. Via dit ene document konden nadien alle wijzigingen doorgegeven worden. Ondertussen werken we op een andere manier. U ontvangt geen mutatiedocument meer. Indien u de aanpassingen via HorseID doorgeeft, heeft u geen mutatieformulier meer nodig. Indien u verkiest om alles via briefwisseling te regelen, kan u hiervoor de nodige mutatiedocumenten downloaden (groene knoppen bovenaan deze pagina).Laatste aanpassing: 18/02/2022 10:18:53 - Bannerfoto © PhotoXpress - PaardenPunt Vlaanderen