// OpleidingOrganisatie/Instituut
Atheneum Martinus Bilzen

Erkend door
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Sint-Martinusstraat 3
3740 Bilzen

  089/41.16.18
  089/50.24.03
  info@atheneumbilzen.be
  http://www.atheneumbilzen.be

Contactpersoon
Geert Lambrichts
  0495/85.88.71
  geert.lambrichts@atheneumbilzen.be

Manegehouder - Rijmeester

Onderwijstype
  • BSO 7de jaar (secundair onderwijs)

Provincie lesplaats
  • Limburg

Traject

Voorafgaande opleidingen
Paardrijden & Verzorgen | Deel 1
Paardrijden & Verzorgen | Deel 2

Manegehouder - Rijmeester

Te behalen certificaten

Naam certificaat
Diploma Secundair Onderwijs BSO Manegehouder - Rijmeester | Studiegetuigschrift Manegehouder - Rijmeester | Diploma Instructeur B

Voorwaarden behalen certificaat
- Slagen voor het vervolmakingsjaar van de 3de graad (7de jaar secundair onderwijs)
- Behalen van het VTS-diploma Instructeur B (zie opmerkingen)

Getuigschrift bedrijfsbeheer
Neen

Facultatief
- Attest Rijvaardigheid Trainer B
- Attest Rijvaardigheid Trainer A
Deze attesten zijn vereist om aan te kunnen vangen met de erkende trainersopleidingen van de Vlaamse Trainersschool (VTS - Bloso). Met het Attest Rijvaardigheid Instructeur B kan je deelnemen aan de opleiding om het diploma Instructeur B te behalen. Met het Attest Rijvaardigheid Trainer B kan je deelnemen aan de opleiding om het diploma Trainer B te behalen enz.
(zie opmerkingen)

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden
Deelnemers moeten geslaagd zijn voor het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs (6de jaar) en over het diploma Intiator van de Vlaamse Trainersschool (VTS - Bloso) beschikken (zie opmerkingen).

Inhoud opleiding

Leerinhoud
Naast de basisvorming (project, LO, wiskunde,...) krijgen studenten zowel theorie- als praktijklessen toegespitst op de paardenhouderij:
- Dressuur
- Springen
- Hoefsmederij
- Diergeneeskunde
- Lesgeven
- ...

Opleidingsduur
1 jaar | 36 uur per week

Praktijklessen
14 uur paardrijden per week (stage inbegrepen)

Theorielessen
10 uur theorie paardrijden per week

Stage
Ja

Stageinhoud
Blokstage: De werkzaamheden worden bepaald door de leerplandoelen (zie website Martinusschool) | Stage-uren ziten vervat in de praktijkuren. | Studenten in het begin van het jaar een dubbele portie algemene en theoretische vakken om nadien volledig ondergedompeld te worden in de hippische sector. De meeste afgestudeerden worden tewerkgesteld op hun stageplaats. Stages worden aangeboden in gerenommeerde hippische bedrijven in de Euregio (België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, enz…).

Financieel / Extra mogelijkheden

Inschrijvingsgeld
Kosteloos

Internaat mogelijk
Ja

Stalling eigen paard mogelijk
Ja

Prijs stalling eigen paard
250 euro per maand (10 maanden te betalen)*

Huur paard mogelijk
Ja

Prijs huur paard
250 euro per maand (10 maanden te betalen - inclusief stallingskosten)*

Opmerkingen

* Aanpasbaar volgens index

Diploma versus studiegetuigschrift
Het diploma secundair onderwijs geeft toegang tot alle vormen van hoger onderwijs zonder toelatingsproeven. Het studiegetuigschrift Manegehouder – Rijmeester bewijst de specialisatie van de opleiding. De studenten van het 7de jaar behalen beide getuigschriften als ze slagen.

Installatie-attest voor Land- en Tuinbouw
De opleiding Paardrijden & Verzorgen is een erkende landbouwopleiding. Dat betekent dat afgestudeerden bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen voor de installatiesteun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Opgelet! Het volgen van deze opleiding vormt geenszins een garantie tot het ontvangen van VLIF-steun. De voorwaarden om als paardenhouderij in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn zeer strikt en uitgebreid.
» Klik hier voor meer informatie over VLIF-steun.

Hippische brevetten en trainersopleidingen: Meer info

In deze opleiding werden de door Bloso erkende brevetten en/of trainersopleidingen geïntegreerd. Op de website van het Vlaams Paardenloket ontdek je hoe de structuur van de brevettenwerking en de trainersopleidingen er uit ziet. We lichten toe waarom het zo belangrijk is om deze erkende certificaten te behalen en hoe je dit best kan aanpakken.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.Laatste aanpassing: 08/02/2018 13:42:13 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen