// OpleidingOrganisatie/Instituut
Vives campus Roeselare

Erkend door
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare

  051/23.23.30
  051/22.82.58
  bio.roeselare@vives.be
  http://www.vives.be/1028-campus-roeselare

Contactpersoon
Arnold Stael
  arnold.stael@vives.be

Agro- en Biotechnologie | Afstudeerrichting Dierenzorg (Dagonderwijs)

Onderwijstype
  • Bachelor (hoger onderwijs)

Provincie lesplaats
  • West-Vlaanderen

Traject

Agro- en Biotechnologie | Afstudeerrichting Dierenzorg (Dagonderwijs)

Hierop volgende opleidingen
Postgraduaat Sports Coaching and Animal Rehab Assistant (optie paard) (Trainingsadvies en dierbewegingstherapie) - Tijdelijk on Hold

Te behalen certificaten

Naam certificaat
Diploma Bachelor in de Agro- en Biotechnologie, Afstudeerrichting Dierenzorg

Voorwaarden behalen certificaat
Succesvol beëindigen van het derde jaar hoger onderwijs:
- Examens
- Stage
- Eindwerk

Facultatief
Mogelijkheid om het keuzevak "ruitersport" te volgen in het derde jaar:
Deelnemers kunnen in deze lessen trachten om (al naargelang hun niveau en eerder behaalde diploma's) een ruiterbrevet en/of een door de Vlaamse Trainersschool (VTS - BLOSO) erkend trainerscertificaat te behalen.

Mogelijkheden:
- Ruiterbrevet B
- Initiator
- Instructeur B
- Trainer B
(Zie opmerkingen)

Ervaring paardrijden vereist: Deelnemers beschikken bij voorkeur over een Ruiterbrevet A.

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden
Beschikken over een diploma secundair onderwijs

Inhoud opleiding

Leerinhoud
Anatomie, fysiologie, voeding, rassenleer, wondverzorging, huisvesting, dierenwelzijn, practica, infectieziekten, traumatologie, gedrag, voortplanting, dierenartsassistentie, medische beeldvorming, stage, eindwerk

Opleidingsduur
3 jaar | 3 x 60 studiepunten: 1 studiepunt = 25 à 30 uren studietijd (tijd die je besteedt aan lessen, oefeningen, opdrachten, studeren)

Praktijklessen
Deelnemers die het keuzevak ruitersport volgen krijgen gedurende 1 semester 2 contacturen praktijk paardrijden per week.

Theorielessen
Deelnemers die het keuzevak ruitersport volgen krijgen gedurende 1 semester 1 contactuur theorie paardrijden per week.

Stage
Ja

Stageinhoud
Dierenverzorging

Financieel / Extra mogelijkheden

Inschrijvingsgeld
890 euro per jaar voor niet-beursstudenten

Stalling eigen paard mogelijk
Ja

Prijs stalling eigen paard
65 euro per semester*

Huur paard mogelijk
Ja

Prijs huur paard
125 euro per semester*

Opmerkingen

* Aanpasbaar volgens index

Dagonderwijs of afstandsonderwijs
Je kan deze opleiding ook via een flexibele leerroute vanop afstand volgen.
» Klik hier voor meer info.

Hippische brevetten en trainersopleidingen: Meer info
In deze opleiding werden de door Bloso erkende brevetten en/of trainersopleidingen geïntegreerd. Op de website van PaardenPunt Vlaanderen ontdek je hoe de structuur van de brevettenwerking en de trainersopleidingen er uit ziet. We lichten toe waarom het zo belangrijk is om deze erkende certificaten te behalen en hoe je dit best kan aanpakken.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.
Laatste aanpassing: 08/02/2018 13:42:13 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen