// OpleidingOrganisatie/Instituut
Vlaamse Trainersschool

Erkend door
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5
1000 Brussel

  02/209.47.21
  02/209.47.15
  vts@sport.vlaanderen
  https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/

Contactpersoon
Sofie Journée
  02/209.47.53
  sofie.journee@sport.vlaanderen

Trainer A Paardrijden - Discipline Jumping

Onderwijstype
  • Trainersopleiding

Provincie lesplaats
  • Antwerpen
  • Brussel
  • Limburg
  • Oost-Vlaanderen
  • Vlaams-Brabant
  • West-Vlaanderen

Traject

Voorafgaande opleidingen
Aspirant-Initiator Paardrijden
Initiator Paardrijden (Olympische disciplines)
Instructeur B Paardrijden (Olympische disciplines) - Discipline Jumping
Trainer B Paardrijden - Discipline Jumping

Trainer A Paardrijden - Discipline Jumping

Te behalen certificaten

Naam certificaat
Diploma Trainer A Jumping

Voorwaarden behalen certificaat
Volgen van de opleiding
Slagen voor een examen

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden
Minstens 21 jaar zijn (kalenderjaar)
In de mogelijkheid zijn om, als leerling, een geschikt paard mee te brengen voor minstens 1 lesmoment
Beschikken over het diploma Trainer B Jumping (zie opmerkingen)
Beschikken over het Rijvaardigheidsattest Trainer A Springen: Deelnemers kunnen aan de hand van wedstrijdresultaten (bepaalde) vrijstellingen aanvragen voor de rijvaardigheidsproef (zie opmerkingen).

Inhoud opleiding

Leerinhoud
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist gevorderde competitieruiters met aangepaste lessen en conditionele, technische en mentale trainingen te begeleiden op een (ped)agogisch verantwoorde manier, en dit voor de discipline jumping.

Opleidingsduur
101 uren | 3 modules

Praktijklessen
Staat nog niet vast

Theorielessen
Staat nog niet vast

Stage
Neen

Financieel / Extra mogelijkheden

Inschrijvingsgeld
Om de recentste tarieven te raadplegen, kan je terecht op de website van de VTS. Rechts op deze pagina vind je de rechtstreekse link (onderaan in het witte vlak).

Internaat mogelijk
Ja

Stalling eigen paard mogelijk
Ja

Prijs stalling eigen paard
Je hebt geen paard nodig om deze cursus te volgen | De mogelijkheid om een paard te stallen op de les- en examenlocatie is afhankelijk van de inrichtende organisatie. | Ook de stallingsprijs wordt door de inrichtende organisatie bepaald.

Huur paard mogelijk
Ja

Prijs huur paard
Je hebt geen paard nodig om deze cursus te volgen | De mogelijkheid om een (manege-)paard te huren is afhankelijk van de inrichtende organisatie. Slechts zelden beschikt men over paarden van het nodige niveau. | Ook de huurprijs wordt door de inrichtende organisatie bepaald.

Opmerkingen

Internaat
Deze opleidingen worden op verschillende locaties ingericht. De meeste organisatoren bieden mogelijkheden tot overnachting (internaat).

 

Erkende trainersopleidingen bij secundaire scholen, Syntra, hogescholen en universiteiten
De erkende trainersopleidingen van VTS zitten (al dan niet gedeeltelijk) verweven in bepaalde opleidingsprogramma’s van een aantal secundaire scholen,  hogescholen en universiteiten. Ook bij de hippische opleidingen van Syntra is dit het geval. In dit online ABC staat bij elk van deze opleidingen duidelijk vermeld welke VTS-diploma’s er (al dan niet gedeeltelijk) in verweven zijn.

Hippische brevetten en trainersopleidingen: Meer info
Op de website van het Vlaams Paardenloket ontdek je hoe de structuur van de brevettenwerking en de trainersopleidingen er uit ziet. We lichten toe waarom het zo belangrijk is om deze erkende certificaten te behalen en hoe je dit best kan aanpakken.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.
Laatste aanpassing: 08/02/2018 13:42:13 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen