// OpleidingOrganisatie/Instituut
Vlaamse Trainersschool

Erkend door
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5
1000 Brussel

  02/209.47.21
  02/209.47.15
  vts@sport.vlaanderen
  https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/

Contactpersoon
Sofie Journée
  02/209.47.53
  sofie.journee@sport.vlaanderen

Instructeur B Paardrijden (Olympische disciplines) - Discipline Jumping

Onderwijstype
  • Trainersopleiding

Provincie lesplaats
  • Antwerpen
  • Brussel
  • Limburg
  • Oost-Vlaanderen
  • Vlaams-Brabant
  • West-Vlaanderen

Traject

Voorafgaande opleidingen
Aspirant-Initiator Paardrijden
Initiator Paardrijden (Olympische disciplines)

Instructeur B Paardrijden (Olympische disciplines) - Discipline Jumping

Hierop volgende opleidingen
Trainer B Paardrijden - Discipline Jumping
Trainer A Paardrijden - Discipline Jumping

Te behalen certificaten

Naam certificaat
Diploma Instructeur B Jumping

Voorwaarden behalen certificaat
Volgen van de opleiding
Slagen voor een examen

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden
Kwalificatievoorwaarde(n):
Kwalificatie: het diploma van 'Initiator Paardrijden (Olympische disciplines)' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Sporttechnische voorwaarde:
In het bezit zijn van het attest "Rijvaardigheid Instructeur B Paardrijden - Discipline Jumping", te behalen bij Paardensport Vlaanderen.

Inhoud opleiding

Leerinhoud
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve jumpingruiters jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van jumping teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

Opleidingsduur
90,5 uren | 5 modules

Praktijklessen
23 uren

Theorielessen
57,5 uren

Stage
Ja

Stageinhoud
10 uren

Financieel / Extra mogelijkheden

Inschrijvingsgeld
Om de recentste tarieven te raadplegen, kan je terecht op de website van de VTS. Rechts op deze pagina vind je de rechtstreekse link (onderaan in het witte vlak).

Internaat mogelijk
Ja

Stalling eigen paard mogelijk
Neen

Huur paard mogelijk
Ja

Prijs huur paard
De mogelijkheid om een (manege-)paard te huren is afhankelijk van de inrichtende organisatie. | Ook de huurprijs wordt door de inrichtende organisatie bepaald.

Opmerkingen

Internaat
Deze opleidingen worden op verschillende locaties ingericht. De meeste organisatoren bieden mogelijkheden tot overnachting (internaat).

Erkende trainersopleidingen bij secundaire scholen, Syntra, hogescholen en universiteiten
De erkende trainersopleidingen van VTS zitten (al dan niet gedeeltelijk) verweven in bepaalde opleidingsprogramma’s van een aantal secundaire scholen,  hogescholen en universiteiten. Ook bij de hippische opleidingen van Syntra is dit het geval. In dit online ABC staat bij elk van deze opleidingen duidelijk vermeld welke VTS-diploma’s er (al dan niet gedeeltelijk) in verweven zijn.

Hippische brevetten en trainersopleidingen: Meer info
Op de website van PaardenPunt Vlaanderen ontdek je hoe de structuur van de brevettenwerking en de trainersopleidingen er uit ziet. We lichten toe waarom het zo belangrijk is om deze erkende certificaten te behalen en hoe je dit best kan aanpakken.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.
Laatste aanpassing: 08/02/2018 13:42:13 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen