// OpleidingOrganisatie/Instituut
Syntra - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming

Erkend door
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Kanselarijstraat 119
1000 Brussel

  02/227.49.83
  02/227.63.91
  info@syntravlaanderen.be
  http://www.syntra.be

Contactpersoon
Mieke Gabriels
  09/276.19.00
  mieke.gabriels@syntravlaanderen.be

Zadelmaker - Gareelmaker (Avondonderwijs)

Onderwijstype
  • Ondernemersopleiding (+ 18 jaar)

Provincie lesplaats
  • Limburg
  • West-Vlaanderen

Te behalen certificaten

Naam certificaat
Diploma Zadelmaker - Gareelmaker | Getuigschrift Zadelmaker - Gareelmaker

Voorwaarden behalen certificaat
Bij de certificaatuitreiking worden onderstaande elementen in acht genomen:
- Aanwezigheid
- Examens
- Eindwerk (Vervaardigen van een hoofdstel en kostprijsberekening)

Deelnemers kunnen het diploma Zadelmaker - Gareelmaker enkel behalen indien zij ook de opleiding Bedrijfsbeheer succesvol afgerond hebben. Indien dit niet het geval is, kunnen zij enkel het getuigschrift Zadelmaker - Gareelmaker behalen. De opleiding Bedrijfsbeheer kan eveneens bij Syntra gevolgd worden.

Getuigschrift bedrijfsbeheer
Neen

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden
Deelnemers moeten voldaan hebben aan de leerplicht en minstens 18 jaar oud zijn.

Inhoud opleiding

Leerinhoud
De opleiding omvat zowel theorie als praktijk maar is zeer praktijkgericht. Ze bestaat uit 3 modules:
1. Basistechniek: Grondstoffen, naaiwerk, veiligheid
2. Vervaardigen en herstellen van tuig (niet aangespannen)
3. Aanpassen en herstellen van zadels
In de twee laatste modules komt ook de bedrijfsvoering aan bod.

Opleidingsduur
West-Vlaanderen 2 jaar | Limburg: 3 jaar (48 uur in het eerste jaar en 128 uur in het tweede en derde jaar, 1 lesavond per week)

Stage
Neen

Financieel / Extra mogelijkheden

Inschrijvingsgeld
West -Vlaanderen: 1695 euro (module 1: 325 euro; module 2: 685 euro; module 3: 685 euro) - Opgelet: Prijzen inclusief grondstoffen en werkmateriaal | Limburg: 775 euro (125 euro voor het eerste jaar en 325 euro voor het tweede en derde jaar) - Opgelet: Prijzen exclusief werkmateriaal en werkkledij

Internaat mogelijk
Neen

Opmerkingen

Leslocatie
De opleiding Zadelmaker - Gareelmaker kan gevolgd worden bij Syntra Limburg (campus Tongeren) en Syntra West (campus Veurne).
Laatste aanpassing: 08/02/2018 13:42:13 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen