// OpleidingOrganisatie/Instituut
Syntra - Midden-Vlaanderen

Erkend door
Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Adres hoofdzetel
Hogekouter 1
9100 Sint-Niklaas

  078/15.71.58
  info@syntra-mvl.be
  http://www.syntra-mvl.be/

Contactpersoon
Leentje Onderbeke
  +3237600859
  leentje.onderbeke@syntra-mvl.be

Zelfstandig instructeur paardrijden (Voltijdse dagopleiding)

Onderwijstype
  • Ondernemersopleiding (+ 18 jaar)

Provincie lesplaats
  • Oost-Vlaanderen

Te behalen certificaten

Naam certificaat
Diploma Zelfstandig Instructeur Paardrijden | Diploma Instructeur B Paardrijden (VTS)

Voorwaarden behalen certificaat
Bij de certificaatuitreiking worden onderstaande elementen in acht genomen:
- Aanwezigheid
- Examens
- Praktijkproef (dressuur- of springproef, lessessie)
- Behalen van het getuigschrift "Succesvol Ondernemer"
- Behalen van het trainersdiploma Initiator Paardrijden (zie opmerkingen)

Getuigschrift bedrijfsbeheer
Inbegrepen

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden
Deelnemers moeten voldaan hebben aan de leerplicht en minstens 18 jaar oud zijn. Daarnaast leggen zij met eigen paard een praktische instapproef dressuur of springen af aangezien een behoorlijk rijvaardigheidsniveau vereist is.

Inhoud opleiding

Leerinhoud
De opleiding bestaat uit zowel praktijk- als theorielessen:
- Dressuur en/of springen
- Lesgeven
- Trainen
Dit is een duale opleiding = actief leren en doen (40% campusleren + 60% werkplekleren). Je dient zelf een leerbedrijf te zoeken en er bestaat een online opvolgingstool.

Opleidingsduur
2 jaar | Campusleren (jaar 1: 283 uur - jaar 2: 406 uur) | Werkplekleren (jaar 1: 550 uur - jaar 2: 470 uur)

Praktijklessen
Jaar 1: 171 uur | Jaar 2: 168 uur

Theorielessen
Jaar 1: 112 uur | Jaar 2: 238 uur

Stage
Ja

Stageinhoud
Verplicht werkplekleren | Recht op kinderbijslag blijft behouden

Financieel / Extra mogelijkheden

Inschrijvingsgeld
1.300 euro (inclusief btw) per cursusjaar

Internaat mogelijk
Neen

Stalling eigen paard mogelijk
Ja

Prijs stalling eigen paard
Op aanvraag

Huur paard mogelijk
Ja

Prijs huur paard
Op aanvraag

Opmerkingen

 

Leslocatie
De opleiding Zelfstandig Instructeur gaat enkel door in Oost-Vlaanderen (campus Sint-Niklaas). De lessen gaan door op maandag, dinsdag en woensdag, telkens gedurende een halve dag en worden aangevuld met werkplekleren (verplicht). 

Lespaard
In principe moet elke kandidaat over minstens één geschikt paard beschikken waarmee de lessen gevolgd worden. Indien het transport een probleem vormt, kan men na afspraak eventueel gebruik maken van een schoolpaard. 

Vrijstellingen lessen praktijk rijden
Indien je reeds op hoog niveau met succes aan wedstrijden deelneemt, kan je vrijgesteld worden van de lessen praktijk rijden. Voor dressuur betekent dit dat je minimaal met succes op niveau Saint-Georges rijdt; voor springen houdt dit in dat je foutloos op niveau 1,40 m het basisparcours aflegt. Praktijklessen training en lesgeven dienen wel gevolgd te worden.

Vrijstellingen reeds behaalde VTS-modules
Deelnemers die reeds over (gedeeltelijke) VTS-trainerscertificaten beschikken krijgen hiervoor vrijstelling.


Hippische brevetten en trainersopleidingen
In deze opleiding worden de door Sport Vlaanderen erkende brevetten en/of trainersopleidingen geïntegreerd. Op de website van het PaardenPunt Vlaanderen ontdek je hoe de structuur van de brevettenwerking en de trainersopleidingen er uit ziet. We lichten toe waarom het zo belangrijk is om deze erkende certificaten te behalen en hoe je dit best kan aanpakken.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.
Laatste aanpassing: 08/02/2018 13:42:13 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen