// OpleidingOrganisatie/Instituut
Syntra - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming

Erkend door
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Kanselarijstraat 119
1000 Brussel

  02/227.49.83
  02/227.63.91
  info@syntravlaanderen.be
  http://www.syntra.be

Contactpersoon
Mieke Gabriels
  09/276.19.00
  mieke.gabriels@syntravlaanderen.be

Zelfstandig Instructeur Paardrijden (Dagopleiding)

Onderwijstype
  • Ondernemersopleiding (+ 18 jaar)

Provincie lesplaats
  • Oost-Vlaanderen

Te behalen certificaten

Naam certificaat
Diploma Zelfstandig Instructeur Paardrijden | Diploma Trainer B Paardrijden (VTS)

Voorwaarden behalen certificaat
Bij de certificaatuitreiking worden onderstaande elementen in acht genomen:
- Aanwezigheid
- Examens
- Praktijkproef (dressuur- of springproef, lessessie)
- Behalen van het getuigschrift Bedrijfsbeheer
- Behalen van het trainersdiploma Initiator Paardrijden (zie opmerkingen)

Getuigschrift bedrijfsbeheer
Inbegrepen

Facultatief
3 modules van het diploma Trainer A Paardrijden: Trainerscertificaat erkend door de Vlaamse Trainersschool (zie opmerkingen)

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden
Deelnemers moeten voldaan hebben aan de leerplicht en minstens 18 jaar oud zijn. Daarnaast leggen zij met eigen paard een praktische instapproef dressuur of springen af aangezien een behoorlijk rijvaardigheidsniveau vereist is.

Inhoud opleiding

Leerinhoud
De opleiding bestaat uit zowel praktijk- als theorielessen:
- Dressuur en/of springen
- Lesgeven
- Trainen

Opleidingsduur
2 jaar | 372 uur per jaar

Praktijklessen
192 uur per jaar (waarvan 54 praktijk lesgeven/trainen)

Theorielessen
140 uur per jaar

Stage
Facultatief

Stageinhoud
Betaalde stage bij een erkend patroon | Buiten de lesuren | Recht op kinderbijslag blijft behouden

Financieel / Extra mogelijkheden

Inschrijvingsgeld
Jaar 1: 1100 euro (inclusief opleiding bedrijfsbeheer en syllabi, exclusief uniform)

Internaat mogelijk
Neen

Stalling eigen paard mogelijk
Ja

Prijs stalling eigen paard
Gratis stalling op lesdagen

Huur paard mogelijk
Ja

Prijs huur paard
Op aanvraag

Opmerkingen

Leslocatie
De opleiding Zelfstandig Instructeur gaat enkel door in Oost-Vlaanderen (campus Sint-Niklaas). De lessen gaan door op maandag, dinsdag en woensdag, telkens gedurende een halve dag en worden facultatief aangevuld met een stage-overeenkomst met de patroon. Indien deelnemers ervoor opteren om ook Bedrijfsbeheer te volgen krijgen ze op maandag een hele dag les in plaats van een halve.

Lespaard
In principe moet elke kandidaat over minstens één geschikt paard beschikken waarmee de lessen gevolgd worden. Indien het transport een probleem vormt, kan men na afspraak eventueel gebruik maken van een schoolpaard. 

Vrijstellingen lessen praktijk rijden
Indien je reeds op hoog niveau met succes aan wedstrijden deelneemt, kan je vrijgesteld worden van de lessen praktijk rijden. Voor dressuur betekent dit dat je minimaal met succes op niveau Saint-Georges rijdt; voor springen houdt dit in dat je foutloos op niveau 1,40 m het basisparcours aflegt. Praktijklessen training en lesgeven dienen wel gevolgd te worden.

Vrijstellingen reeds behaalde VTS-modules
Deelnemers die reeds over (gedeeltelijke) VTS-trainerscertificaten beschikken krijgen hiervoor vrijstelling.


Hippische brevetten en trainersopleidingen: Meer info
In deze opleiding worden de door Bloso erkende brevetten en/of trainersopleidingen geïntegreerd. Op de website van het Vlaams Paardenloket ontdek je hoe de structuur van de brevettenwerking en de trainersopleidingen er uit ziet. We lichten toe waarom het zo belangrijk is om deze erkende certificaten te behalen en hoe je dit best kan aanpakken.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.


Laatste aanpassing: 08/02/2018 13:42:13 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen