// OpleidingOrganisatie/Instituut
Syntra - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming

Erkend door
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Kanselarijstraat 119
1000 Brussel

  02/227.49.83
  02/227.63.91
  info@syntravlaanderen.be
  http://www.syntra.be

Contactpersoon
Mieke Gabriels
  09/276.19.00
  mieke.gabriels@syntravlaanderen.be

Paardenfokker (Avondonderwijs)

Onderwijstype
  • Ondernemersopleiding (+ 18 jaar)

Provincie lesplaats
  • Limburg
  • Oost-Vlaanderen
  • West-Vlaanderen

Te behalen certificaten

Naam certificaat
Diploma Paardenfokker | Getuigschrift Paardenfokker

Voorwaarden behalen certificaat
Bij de certificaatuitreiking worden onderstaande elementen in acht genomen:
- Aanwezigheid
- Examens
- Eindwerk (voor te stellen aan een jury)

Deelnemers kunnen het diploma Paardenfokker enkel behalen indien zij ook de opleiding Bedrijfsbeheer succesvol afgerond hebben. Indien dit niet het geval is, kunnen zij enkel het getuigschrift Paardenfokker behalen. De opleiding Bedrijfsbeheer kan eveneens bij Syntra gevolgd worden.

Getuigschrift bedrijfsbeheer
Neen

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden
Deelnemers moeten voldaan hebben aan de leerplicht en minstens 18 jaar oud zijn.

Inhoud opleiding

Leerinhoud
De opleiding omvat zowel theorie- als praktijkvakken: De theorielessen zijn toegespitst op vaktheorie, diergeneeskunde en exterieurleer. Tijdens de praktijklessen worden basisvaardigheden aangeleerd:
- Longeren
- Monsteren
- Vrij springen
- Toiletteren
- Bandageren
- Bedrijfsbezoeken
- ...
Er wordt niet paardgereden.

Opleidingsduur
2 jaar | 128 uur per jaar | 32 sesssies per jaar van 1 lesavond (4 uur) per week

Praktijklessen
40 uur per jaar

Theorielessen
88 uur per jaar

Stage
Facultatief

Stageinhoud


Financieel / Extra mogelijkheden

Inschrijvingsgeld
325 euro per jaar in Oost-Vlaanderen (Sint-Niklaas) | 325 euro per jaar in West Vlaanderen (Veurne) | 370 euro per jaar in Limburg (Hasselt)

Opmerkingen

Leslocatie
De opleiding Paardenfokker kan gevolgd worden bij Syntra Midden-Vlaanderen (campus Sint-Niklaas), Syntra West (Campus Veurne) en Syntra Limburg (campus Hasselt).

Het getuigschrift/diploma Paardenfokker wordt door de bevoegde diensten bij aanvraag van VLIF-steun erkend.Laatste aanpassing: 08/02/2018 13:42:13 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen