// OpleidingOrganisatie/Instituut
Syntra - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming

Erkend door
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Kanselarijstraat 119
1000 Brussel

  02/227.49.83
  02/227.63.91
  info@syntravlaanderen.be
  http://www.syntra.be

Contactpersoon
Mieke Gabriels
  09/276.19.00
  mieke.gabriels@syntravlaanderen.be

Manegehouder (Avondonderwijs)

Onderwijstype
  • Ondernemersopleiding (+ 18 jaar)

Provincie lesplaats
  • Limburg
  • Oost-Vlaanderen

Te behalen certificaten

Naam certificaat
Diploma Manegehouder | Getuigschrift Manegehouder | Diploma Initiator Paardrijden (zie opmerkingen)

Voorwaarden behalen certificaat
Bij de certificaatuitreiking worden onderstaande elementen in acht genomen:
- Aanwezigheid
- Examens (tussentijds en op het einde van het jaar)
- Eindwerk (voor te stellen aan een jury)
- Praktijkproef (dressuur, springen, longeren, monsteren,...)
- Behalen van het getuigschrift Bedrijfsbeheer
- Behalen van het trainersdiploma Initiator Paardrijden (zie opmerkingen)

Deelnemers kunnen het diploma Manegehouder enkel behalen indien zij ook de opleiding Bedrijfsbeheer succesvol afgerond hebben. Indien dit niet het geval is, kunnen zij enkel het getuigschrift Manegehouder behalen. De opleiding Bedrijfsbeheer kan eveneens bij Syntra gevolgd worden.

Getuigschrift bedrijfsbeheer
Neen

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden
Deelnemers moeten voldaan hebben aan de leerplicht en minstens 18 jaar oud zijn. Daarnaast wordt er een praktische instapproef dressuur en springen georganiseerd.

Inhoud opleiding

Leerinhoud
De opleiding bestaat uit zowel praktijk- als theorielessen:
- Dressuur
- Springen
- Lesgeven
- Longeren
- Monsteren
- Vrij springen
- Toiletteren

Opleidingsduur
2 jaar | 128 uur per jaar | 32 sessies per jaar van 1 lesavond (4u) per week

Praktijklessen
64 uur per jaar

Theorielessen
64 uur per jaar

Stage
Facultatief

Stageinhoud


Financieel / Extra mogelijkheden

Inschrijvingsgeld
395 euro per jaar | inclusief syllabi | exclusief uniform

Internaat mogelijk
Neen

Stalling eigen paard mogelijk
Ja

Prijs stalling eigen paard
Gratis stalling op lesdagen - Stalling is enkel mogelijk op de campus in Sint-Niklaas (Syntra Midden-Vlaanderen).

Huur paard mogelijk
Ja

Prijs huur paard
Op aanvraag

Opmerkingen

Leslocatie
De opleiding Manegehouder kan gevolgd worden bij Syntra Midden-Vlaanderen (campus Sint-Niklaas) en Syntra Limburg (campus Hasselt).

Avond- of dagonderwijs
Deze opleiding kan in Sint-Niklaas ook in één jaar tijd als dagopleiding gevolgd worden. Het programma van de éénjarige dagopleiding behandelt dezelfde inhouden als het tweejarige programma avondopleiding Manegehouder, maar bijkomend hieraan worden 128 uren theorie en praktijk van de africhting voorzien (één sessie extra op vrijdagnamiddag) Daarnaast bestaat enkel in het dagonderwijs de mogelijkheid om een facultatieve - betaalde - stage te lopen: Lespaard
Aangezien de avondopleiding 1 keer per week plaatsvindt dienen deelnemers in principe zelf een paard mee te brengen. Op beide campussen bestaat echter uitzonderlijk de mogelijkheid om de opleiding met een schoolpaard te volgen. 

Hippische brevetten en trainersopleidingen: Meer info
In deze opleiding worden de door Bloso erkende brevetten en/of trainersopleidingen geïntegreerd. Op de website van het Vlaams Paardenloket ontdek je hoe de structuur van de brevettenwerking en de trainersopleidingen er uit ziet. We lichten toe waarom het zo belangrijk is om deze erkende certificaten te behalen en hoe je dit best kan aanpakken.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.Laatste aanpassing: 08/02/2018 13:42:13 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen