// OpleidingOrganisatie/Instituut
Syntra - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming

Erkend door
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid

Adres hoofdzetel
Kanselarijstraat 119
1000 Brussel

  02/227.49.83
  02/227.63.91
  info@syntravlaanderen.be
  http://www.syntra.be

Contactpersoon
Mieke Gabriels
  09/276.19.00
  mieke.gabriels@syntravlaanderen.be

Hoefsmid (Dagonderwijs)

Onderwijstype
  • Ondernemersopleiding (+ 18 jaar)

Provincie lesplaats
  • Limburg
  • West-Vlaanderen

Te behalen certificaten

Naam certificaat
Diploma Hoefsmid | Getuigschrift Hoefsmid

Voorwaarden behalen certificaat
Bij de certificaatuitreiking worden onderstaande elementen in acht genomen:
- Aanwezigheid
- Examens
- Eindproef

Indien deelnemers ook de opleiding Bedrijfsbeheer succesvol afgerond hebben behalen zij het diploma Hoefsmid. Indien dit niet het geval is, kunnen zij enkel het getuigschrift Hoefsmid behalen. De opleiding Bedrijfsbeheer kan eveneens bij Syntra gevolgd worden

Getuigschrift bedrijfsbeheer
Neen

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden
Deelnemers moeten voldaan hebben aan de leerplicht en minstens 18 jaar oud zijn.

Inhoud opleiding

Leerinhoud
De opleiding omvat zowel theorie als praktijk maar is zeer praktijkgericht.
1. Basis smeden: 104 uur
2. Anatomie: 32 uur
3. basis hoefbeslag: 68 uur
4. Toegepaste collectie: 140 uur
5. Levend beslag: 68 uur
6. Aanvullende praktijkstage (AP) basis smeden: 28 u.
7. AP hoefbeslag: 24 uur
8. AP verb. hoefbeslag: 8 uur
9. AP toegep. collectie: 20 uur
10. AP levend beslag: 40 uur
11. Eindproef: 6 uur

Opleidingsduur
1 jaar | 4 dagen per week (ma, di, woe, do) | 590 uur (van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30)

Stage
Ja

Stageinhoud
Smeden, hoefbeslag, levend beslag,... worden extra geoefend tijdens de aanvullende praktijk.

Financieel / Extra mogelijkheden

Inschrijvingsgeld
West-Vlaanderen: 1355 euro | Limburg: 1250 euro | Basisgereedschap +/- 800 € niet inbegrepen

Internaat mogelijk
Neen

Stalling eigen paard mogelijk
Neen

Huur paard mogelijk
Neen

Opmerkingen

Leslocatie
De opleiding Hoefsmid kan gevolgd worden bij Syntra West (campus Brugge) en bij Syntra Limburg (campus Hasselt).

Lespaard
Voor de praktijklessen levend beslag kunnen de deelnemers zelf een paard meebrengen. Het transport gebeurt dan op eigen risico. Het opleidingscentrum kan echter ook voor paarden zorgen.
Laatste aanpassing: 08/02/2018 13:42:13 - Bannerfoto © ©PaardenPunt Vlaanderen