// Wat doen we?

Ons hoofddoel: Ondersteuning van gelabelde asielen

De “Stichting voor paarden in nood” zamelt geld in voor de opvang van verwaarloosde en in beslag genomen paarden. 
Hoewel het aantal inbeslagnames jaar na jaar stijgt en de problemen rond paardenverwaarlozing steeds groter worden, blijven de opvangcentra volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk. Eén paard kost een opvangcentrum gemiddeld 300 euro per maand.
De kosten kunnen bovendien sterk schommelen. De lijst van mogelijke uitgaven is immers ellenlang: voedsel, medische verzorging, hoefsmederij, identificatie, dekens, halsters, kruiwagens, poetsgerei, omheiningen, trailers, strooisel, stallingen, schuilhokken, eet- en drinkbakken, borstels, weidebeheer, ...

 

Equilabel

Vanaf 2015 ondersteunen wij enkel asielen die beschikken over een Equilabel. Dat betekent dat ze een intensief evaluatieproces succesvol doorlopen hebben en zowel uw steun, als hun klanten en opvangpaarden, bij hen in goede handen zijn. Zij werden door twee opgeleide evaluatoren en één dierenacts-inspecteur beoordeeld op basis van meer dan 100 criteria rond paardenwelzijn, veiligheid, klantvriendelijkheid en administratie.

Bedragen worden verdeeld op basis van het aantal paarden, pony's en ezels de gelabelde asielen jaarlijks via de overheid opvangen. Indien u de "Stichting voor paarden in nood" steunt, weet u dus dat uw bijdrage naar een correct en actief asiel gaat. De ondersteunde opvangcentra dienen de fondsen bovendien aan te wenden voor structurele werken. Via onze website verneemt u exact waarvoor de broodnodige steun gebruikt wordt.

» Klik hier voor meer informatie over de erkende opvangcentra en hun adoptiepaarden.
» Klik hier om naar de nieuwsberichten te gaan. 


Preventie

De sector heeft een grote behoefte aan informatie, onder andere over paardengezondheid en -welzijn. De laatste jaren zijn er bovendien veel nieuwelingen actief geworden in de paardenhouderij. Een paard gezond en tevreden houden is absoluut niet gemakkelijk. Dit dier is immers zeer kwetsbaar. Een foutieve behandeling is niet enkel gevaarlijk voor het paard maar ook voor de verzorger. Voor veel doorwinterde eigenaars bekleden paarden al generaties lang een centrale plaats in hun leven, maar nieuwelingen kunnen best zo veel mogelijk hulp inroepen en informatie krijgen.

Daarom vinden de “Stichting voor paarden in nood” en PaardenPunt Vlaanderen het ook noodzakelijk om aan preventie te doen. Zowel voorlichtingscampagnes als infosessies rond verwaarlozing, adoptie, paardenverzorging, aankoop van paarden,… behoren tot de mogelijkheden.
 


Remediëren – Bevorderen van adoptie

Verschillende verwaarloosde paarden blijven gewoon bij hun eigenaar staan omdat voor hen geen opvangplaats gevonden wordt. Dit betekent zeker niet dat er te weinig opvangplaatsen bestaan. Gerevalideerde en gezonde in beslag genomen paarden houden de beschikbare plaatsen echter voor een veel te lange periode bezet omdat ze niet voldoen aan de verwachtingen van mogelijke adopteerders. Hierdoor komt er geen ruimte vrij voor nieuwe noodlijdende dieren.

De “Stichting voor paarden in nood” wil trachten om de gerevalideerde/gezonde paarden weer in lijn te brengen met de wensen van de huidige paardeneigenaars om zo meer verloop in de opvangcentra te weeg te brengen en bijgevolg meer ruimte vrij te maken voor nieuwe mishandelde of verwaarloosde paarden.

De meeste in beslag genomen paarden die voldoende hersteld zijn om naar een nieuwe thuis te gaan kunnen niet bereden worden. Zij hebben immers meestal te kampen met allerlei kwalen: mankheid, luchtwegproblemen, trauma’s... Daarenboven zijn ze zelden afgericht. Hoewel er ook zeker interesse is voor gezelschapspaarden, bestaat er vooral een grote vraag naar adoptiepony's en -paarden die recreatief berede kunnen worden. Daarom wordt gepoogd om een samenwerking aan te gaan met de hippische opleidingen. Zij zouden de paarden die hiervoor in aanmerking komen, zadelmak kunnen maken en/of een basisopleiding kunnen geven.

Andere mogelijkheden:

  • Voorzien van het nodige materiaal om de paarden op te leiden (zadels, hoofdstellen, halsters, …)
  • Inschakelen van een persoon die actief op zoek gaat naar adoptieplaatsen
  • Opstarten en onderhouden van communicatiemiddelen (bv. eenvoudige websitedatabase) om de adoptieklare paarden, pony’s en ezels maximaal in de aandacht te brengen
  • Castraties
  • Identificaties
  • Tandverzorging

Promotie

Opvangcentra zijn volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk. Zij halen het onderste uit de kan om te voorzien in de uitgebreide zorgen die de verwaarloosde paarden, pony's en ezels nodig hebben en moeten vaak noodoplossingen bedenken omdat budgetten voor grotere investeringen ontbreken.

Via de "Stichting voor paarden in nood" wordt beoogd deze financiële behoefte de nodige publiciteit te geven. Belangrijk instrument hierbij is de uitbouw en vernieuwing van de website.


Laatste aanpassing: 19/10/2017 11:00:33