// Opvangcentra

De "Stichting voor paarden in nood" zamelt geld in voor centra die verwaarloosde en in beslag genomen paarden, pony's en ezels opvangen. Zij zijn momenteel uitsluitend afhankelijk van vrijwilligerswerk. Omdat de Stichting er zeker van wil zijn dat deze asielen aan welbepaalde criteria voldoen vooraleer ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, werkt ze enkel met opvangcentra die door de overheid erkend zijn. Bovendien moeten op deze asielen officieel in beslag genomen paarden, pony's of ezels worden geplaatst.

Momenteel voldoen drie opvangcentra aan deze voorwaarden. Klik op de namen om meer over hen te weten te komen:
» The Old Horses Lodge (Laarne)
» Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (Heusden-Zolder)
» Horsespirit Rescue (Herselt)

The Old Horses Lodge

Algemeen

Op The Old Horses Lodge genieten verwaarloosde en mishandelde paarden, pony's en ezels van een mooie levensavond. Ze beschikken er over ruime boxen, uitgestrekte weiden en aangepaste verzorging en voeding. Dit alles gebeurt onder het waakzaam oog van een dierenarts.
Slechts in geval van een ongeneeslijke ziekte gepaard met erge pijn, en dan alleen, zal de dierenarts de euthanasie toepassen. Nooit zal een TOHL dier naar een slachthuis verwezen worden.
Sommige dieren worden, eens ze weer volledig op de been zijn, geplaatst bij echte paardenvrienden. Maar The Old Horses Lodge blijf het welzijn van haar voormalige bewoners nauwlettend opvolgen.
Het centrum spaart al geruime tijd voor een nieuw dak. Eén van de stallingen wordt nu nog overdekt door een plastik zeil. De paarden staan droog en veilig, maar op lange termijn is dit niet houdbaar.

Adopteren

Regelmatig zoekt The Old Horses Lodge een nieuwe thuis voor paarden, pony's of ezels die na revalidatie terug in goede gezondheid zijn. Meestal zijn dit dieren die wegens verwaarlozing in beslag genomen zijn en een beperking hebben: Mankheid, luchtwegproblemen, niet opgeleerd... Deze dieren zijn dus zelden geschikt om te berijden.

Er zijn uiteraard enkele voorwaarden voor de adoptie:
 • Er mag niet gekweekt worden met de paarden
 • De paarden mogen niet deelnemen aan wedstrijden
 • Het dier moet op z'n minst een deel van de dag een weide ter beschikking hebben
 • De weide mag niet afgemaakt zijn met prikkeldraad

De paarden worden bij een adoptie niet verkocht. Er wordt gebruik gemaakt van een bruikleencontract. De lener verbindt zich er toe goed zorg te dragen voor het dier (voeding, hoefsmid, medische zorgen,...) en de algemene voorwaarden te respecteren. The Old Horses Lodge behoudt steeds het recht om een bezoek te brengen aan het dier. In ruil daarvoor biedt het opvangcentrum de volgende zekerheden:
 • Wanneer je door omstandigheden niet verder voor het dier kan zorgen vangt The Old Horses Lodge het opnieuw op.
 • Vervoer bij adoptie en eventuele terugname wordt door The Old Horses Lodge verzorgd.
 • The Old Horses Lodge staat je met raad en daad bij.

 

Contact

Opendeurdagen Elke eerste zondag van de maand van 14 tot 17u (Check de website voor recente wijzigingen)
Website www.TOHL.be
E-mail theoldhorseslodge@hotmail.com
Adres Mellestraat 2; 9270 Laarne
Tel 09 230 45 58

Foto's

© The Old Horses Lodge

 

Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum

Algemeen

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder staat in voor de opvang van alle in het wild levende dieren die in Vlaanderen voorkomen. Buiten die werking worden in het Opvangcentrum ook tamme dierensoorten opgevangen die niet terecht kunnen in de gewone asielen. Het gaat hier bijvoorbeeld om paarden, pony's en ezels. Mensen die tamme dieren wensen af te staan, kunnen die kosteloos in het opvangcentrum binnenbrengen. De organisatie gaat dan op zoek naar een goede nieuwe thuis.

Adopteren

Adoptie is volledig gratis, ongeacht de waarde van het dier. Het opvangcentrum verkoopt géén dieren. U moet wel een adoptieformulier invullen waarin u onder andere verklaart de dieren goed te huisvesten, de nodige zorgen te verlenen, de dieren niet te verkopen, enz.

 

Contact

Website   www.vogelenzoogdierenopvangcentrum.be
E-mail   vogelenzoogdierenopvangcentrum@skynet.be
Adres   Strabroekweg 32; B-3550 Heusden-Zolder
Tel   0475 78 85 82 - 011 43 70 89
Fax   011 43 48 93

Foto's

© Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum

 

 

Horsespirit Rescue

Horsespirit Rescue vangt verwaarloosde en mishandelde paarden- pony's en ezels op en zoekt voor hen een nieuwe thuis. Vooraleer ze geadopteerd kunnen worden, kijken de dierenarts en de hoefsmid de opvangpaarden grondig na. Alle dieren die ooit op Horsespirit Rescue vertoefden, blijven ook na hun adoptie onder het toezicht van het asiel staan.
Oude paarden, pony’s en ezels worden niet meer geplaatst en mogen op het opvangcentrum genieten van hun oude dag. Euthanasie word enkel toegepast bij paarden die ongeneeslijk ziek zijn en hevige pijn lijden.
 

Jongeren

Horsespirit Rescue vindt het belangrijk om jongeren en kinderen bij haar werking te betrekken. In samenwerking met verschillende instanties, kunnen jongeren met problemen bijvoorbeeld een handje komen toesteken op het asiel. Dit kan hen helpen om even hun zorgen aan de kant te zetten en daarna met volle moed de school te hervatten of werk te zoeken.
 

Adopteren

Gezonde paarden worden enkel geplaatst om recreatief bereden te worden. De paarden mogen niet deelnemen aan wedstrijden of ingezet worden op maneges.
Paarden die niet meer bereden kunnen worden omwille van bijvoorbeeld een handicap, overbelasting of ongeval, worden als gezelschapsdier geplaatst. Hoewel met deze dieren dan uiteraard niet meer gereden mag worden, hebben zij geen medische zorg nodig en kunnen zonder ze problemen op de wei gehouden worden.

Indien een paard geplaatst wordt, voert Horsespirit Rescue jaarlijks een onaangekondigde controle uit op de nieuwe verblijfplaats. Bij een adoptie worden de dieren niet verkocht maar onder bruikleen geplaatst. Het is niet de bedoeling om een paard, pony of ezeltje slechts voor enkele jaren te adopteren, maar wel om hen voor de rest van hun leven een goede thuis te geven. Ook als ze ouder worden hebben zij het recht op een goede oude dag met de nodige zorg.
Indien u een paard, pony of ezel adopteert, kan u steeds voor goede raad terecht bij Horsespirit Rescue.
 

Adoptievoorwaarden

 • Er dient een weide met een buiten- of binnenstal aanwezig te zijn: De dieren moeten elke dag buiten kunnen op de wei.
 • Weiden met prikkeldraad worden niet toegestaan.
 • De paarden mogen niet deelnemen aan wedstrijden of ingezet worden op maneges.
 • Ze mogen niet doorverkocht of weggeschonken worden. Indien het dier niet meer kan gehouden worden, dient het terug te komen naar het asiel.
 • Met de geadopteerde dieren mag niet gekweekt worden.
 • Jonge hengsten moeten gecastreerd worden voor ze de leeftijd van drie jaar bereiken.

Contact

Website www.horsespirit-rescue.be
E-mail horsespirit-rescue@hotmail.com
Adres Stap 78 - 2230 Herselt
Tel 0475 49 45 34 - 0476 68 47 12
   

Foto's

© Horsespirit Rescue

 


Laatste aanpassing: 11/03/2014 15:15:54 - Bannerfoto © Lodewijk Deleu - ikwashier.be