Met dank aan onze partners

// Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat zijn de voorwaarden voor de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor tijdelijke constructies?

De voorwaarden voor de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor tijdelijke constructies staan opgelijst in hoofdstuk 7 van het vrijstellingsbesluit:

"Hoofdstuk 7. Tijdelijke handelingen

[Art. 7.2. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de tijdelijke plaatsing van constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden voldaan is :
1° een maximale duur van 90 dagen per kalenderjaar wordt niet overschreden;
2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied;
3° de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang;
4° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen.]"


Andere vragen in deze categorie


Laatste aanpassing: 28/06/2017 14:27:09 - Bannerfoto © photoXpress