// Databank moederloze veulens & pleegmoeders

Hoewel hun aantal beperkt blijft, komen elk jaar verschillende veulens zonder moeder te staan. Bent u één van de ongelukkige fokkers of eigenaars die met dit probleem geconfronteerd wordt, onderneem dan zo snel mogelijk actie. In de eerste plaats dient u onmiddellijk de hulp van een dierenarts in te roepen. Daarna gaat u best op zoek naar een pleegmoeder.

Omdat pleegmoeders niet gemakkelijk te vinden zijn, wil Paardenpunt Vlaanderen met behulp van deze databank een steentje bijdragen. Hier kan u zowel moederloze veulens als pleegmerries plaatsen. Zowel merries die een eigen veulen verloren, als merries die beschikbaar zijn om hormonaal klaargemaakt te worden voor de adoptie van een veulen, zijn welkom.

De lijsten van de geregistreerde paarden en de contactgegevens van hun eigenaars kan iedereen raadplegen. Als u een paard toevoegt aan de database kan u er bovendien voor kiezen om automatisch op de hoogte gesteld te worden van nieuwe aanmeldingen. U krijgt dan een mailtje wanneer er een nieuw veulen/nieuwe merrie op de website geplaatst wordt. Hopelijk kunnen op die manier zo snel mogelijk succesvolle combinaties gemaakt worden.

Werkwijze databank


Zoekt u een pleegmerrie voor een moederloos veulen?

Klik op de knop "moederloos veulen toevoegen" en vul het formulier zo gedetailleerd mogelijk in om uw veulen op deze website te plaatsen. Daarnaast kan u via de knop "Ik zoek een merrie" kijken of er reeds geschikte pleegmoeders online staan en de respectievelijke eigenaars contacteren.

Heeft u een merrie die een moederloos veulen kan opvangen?
Help een medefokker in nood en plaats uw merrie online.

Klik op de knop "pleegmoeder toevoegen" en vul het formulier zo gedetailleerd mogelijk in om uw merrie op deze website te plaatsen. Daarnaast kan u via de knop "Ik zoek een veulen" kijken of er reeds moederloze veulens online staan en de respectievelijke eigenaars contacteren.
Zowel merries die een eigen veulen verloren, als merries die beschikbaar zijn om hormonaal klaargemaakt te worden zijn welkom. Heeft u een merrie die haar eigen veulen verloor, hou dan de melkproductie in gang door haar dagelijks drie of vier keer te melken. Bewaar ook de nageboorte in de diepvries zodat u de geur over een eventueel adoptieveulen kan verspreiden.

Wil u iets veranderen aan uw informatie op de website of heeft u verdere vragen, neem dan contact met ons op.
» Klik hier om ons te contacteren.

Meer over moederloze veulens


Eerste uren na de geboorte: Dierenarts, biest,...

Een veulen komt bijvoorbeeld alleen te staan als de merrie het afwijst, onvoldoende melk produceert of sterft na de geboorte.
Maakt u dit als fokker mee, contacteer dan altijd zo snel mogelijk een dierenarts. Die dient het veulen grondig te onderzoeken en via bloedcontrole na te gaan of het over genoeg antistoffen beschikt. Deze antistoffen verkrijgt een veulen dankzij de zogenaamde biestmelk die de merrie twee tot drie dagen lang produceert. Biest heeft ook nog andere belangrijke functies. Het is dus cruciaal dat een veulen er in de eerste uren na de geboorte een grote hoeveelheid van te drinken krijgt. Er bestaan verschillende manieren om aan biest te geraken (Raadpleeg altijd een dierenarts alvorens stappen te ondernemen.):
  • Als u de moeder nog kan melken - d.i. vaak ook nog even mogelijk na de sterfte – kan u best zo veel mogelijk biest afnemen en met een fles aan het veulen voederen.
  • Biest kan ook ingevroren worden. Neem zelf bij elke geboorte een beetje biest af en vries het in voor noodsituaties.
  • Heeft u dit niet gedaan, kent u misschien een bevriend fokker die u verder kan helpen. Biest van eigen stal is beter dan die van een andere paardenhouderij aangezien de antistoffen van locatie tot locatie kunnen verschillen.
  • Daarnaast kan een dierenarts een plasmatransfusie uitvoeren en het veulen met antibiotica behandelen. Om hen wat te ondersteunen krijgen moederloze veulens vaak sowieso een transfusie. Ingevroren plasma is verkrijgbaar via de dierenarts. Bij een bestelling voor 10 uur ’s ochtends kan het rond 16 uur ontdooid geleverd worden. Verschillende dierenartsen hebben het zelfs in de diepvries op stock liggen.
  • In uiterste nood kan u kunstbiest aankopen bij verschillende centra. Let wel, commerciële biest kan nooit de kwaliteit van de eigen moederbiest evenaren. In feite bestaat kunstbiest immers bijna altijd uit gevriesdroogde runderbiest.

 

Opvoeding: Pleegmoeder?

Zoek ook meteen naar een oplossing voor de verdere opvoeding van het veulen. Er bestaan verschillende methoden om een moederloos veulen op te laten groeien tot een gezond en betrouwbaar paard, maar het is veruit de beste keuze om het jonge dier bij een pleegmoeder te plaatsen. Een warmbloedveulen van 1 week drinkt gemiddeld 20 tot 30 liter melk per 24u. Het is dus zeker geen eenvoudige taak om het met de fles te voederen. Belangrijker nog, is de opvoeding die een merrie een veulen meegeeft. Veulens die met de fles worden grootgebracht vertonen vaak gedragsproblemen.

U kan op verschillende manieren een pleegmerrie vinden:
  • Een moederloos veulen wordt gecombineerd met een merrie die haar eigen veulen verloor.
  • Men koppelt een veulen aan een merrie waarvan het eigen veulen vroegtijdig gespeend werd.
  • Terwijl een ander veulen geboren wordt, plaatst men het moederloze veulen in de stal in de hoop dat de merrie beide jonge dieren zal opvoeden.
  • Een merrie die geen veulen heeft gekregen, wordt kunstmatig hormonaal klaargemaakt en vervolgens aan het moederloze veulen gekoppeld. (Hormonaal behandelde merries worden uitgesloten voor de voedselketen.).

Al deze methoden hebben hun voor- en nadelen. Er bestaan verschillende valkuilen en de slaagkansen zijn onvoorspelbaar. Zo speelt het karakter van de pleegmerrie een grote rol en is het een groot voordeel indien zij eerder veulens heeft opgevoed.
Dierenartsen raden in de eerste plaats aan om een moederloos veulen te koppelen aan een andere merrie die op dezelfde stal staat (en liefst dezelfde eigenaar toebehoort). Dit biedt zowel administratieve als praktische en medische voordelen. De adoptiemoeder zal bijvoorbeeld betere antistoffen hebben tegen ziekten in de eigen stoeterij, dan wanneer het gaat om een vreemde merrie. Doet u toch beroep op een merrie van een andere eigenaar, maak dan steeds goede afspraken (financieel, termijnen, eigendom, ongevallen, ziekte,..).

De introductie van een moederloos veulen en een pleegmoeder dient geduldig te gebeuren. U heeft er ook heel wat ervaring en knowhow voor nodig. Daarom is de hulp van een dierenarts vereist. Er moeten ook altijd duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de eigenaar van het veulen en die van de merrie (contract, eigendom, verzekeringen,...)

Helaas zijn pleegmoeders niet altijd even eenvoudig te vinden. Een pleegmoeder zoeken kan onder andere via de database op deze pagina. Zoekertjes op hippische websites zijn vaak ook efficiënt. Daarnaast bestaan er ook bedrijven die pleegmerries te huur aanbieden of kan de dierenarts misschien een oplossing bieden. Verschillende praktijken hebben immers steeds ervaren pleegmoeders paraat staan.

Terwijl u op zoek bent naar een pleegmoeder, of indien u er geen kan vinden, zal u het veulen met de hand moeten voederen. Kustmelk is niet goedkoop, het voederen vergt veel inspanningen en niet alle veulens drinken even gemakkelijk. Bovendien ontwikkelen zogenaamde "flessenveulens" vaak een afwijkend en/of moeilijk karakter. Om dit enigszins bij te sturen kan u het moederloze veulen best in gezelschap plaatsen. In Nederland bestaan er ook opfokbedrijven die moederloze veulens in groep op laten groeien.

Kortweg

Wordt u geconfronteerd met een moederloos veulen, schiet dan meteen in actie. Neem contact op met je dierenarts en ga op zoek naar een pleegmoeder. Het hormonaal behandelen van een eigen merrie (die op dezelfde stal als het veulen staat) is volgens veel dierenartsen de beste oplossing voor een moederloos veulen.

Nog meer weten?


Dossier

Lees dan het dossier 'Een moederloos veulen... Wat nu?' van dierenartse Katrien Palmers (Dierenkliniek De Morette).
» Klik hier om naar het dossier te gaan.
 

Getuigenis

In maart 2015 verloor paardenliefhebber Luc zijn merrie ten gevolge van koliek na de bevalling. Het veulen bleef alleen achter. Via onderstaande link kan u lezen hoe hij via de databank pleegmerrie vond.
» Klik hier voor het verhaal van Luc.


Meer info over veulens, dracht en geboorte

» Klik hier voor meer informatie over fokkerij (prestaties, geboorteproces, bevruchting,...).
» Klik hier voor info over paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging.

Laatste aanpassing: 21/04/2016 14:44:50 - Bannerfoto © Vlaams Paardenloket